BẢNG DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

BẢNG DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017  
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Nguyên tắc gán mã các cấp:
- Mã cấp I - Trình độ đào tạo: 01 chữ số
- Mã cấp II - Lĩnh vực đào tạo: 03 chữ số (gồm 2 số tiếp theo và số mã sinh ra nó)
- Mã cấp III - Nhóm ngành, nghề: 05 chữ số (gồm 2 số tiếp theo và số mã sinh ra nó)
- Mã cấp IV - Tên ngành, nghề: 07 chữ số (gồm 2 số tiếp theo và số mã sinh ra nó)

TRUNG CẤPCAO ĐẲNG
Tên gọiTên gọi
5Trình độ trung cấp6Trình độ cao đẳng
514Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên614Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
51402Đào tạo giáo viên61402Đào tạo giáo viên
5140201Sư phạm dạy nghề6140201Sư phạm dạy nghề


6140202Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp


6140203Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp         
521Nghệ thuật621Nghệ thuật
52101Mỹ thuật62101Mỹ thuật
5210101Kỹ thuật điêu khắc gỗ6210101Kỹ thuật điêu khắc gỗ
5210102Điêu khắc6210102Điêu khắc
5210103Hội họa6210103Hội hoạ
5210104Đồ họa6210104Đồ hoạ
5210105Gốm6210105Gốm
52102Nghệ thuật trình diễn62102Nghệ thuật trình diễn
5210201Nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế

5210202Nghệ thuật biểu diễn dân ca

5210203Nghệ thuật biểu diễn chèo

5210204Nghệ thuật biểu diễn tuồng

5210205Nghệ thuật biểu diễn cải lương

5210206Nghệ thuật biểu diễn kịch múa

5210207Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

5210208Nghệ thuật biểu diễn xiếc

5210209Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ

5210210Nghệ thuật biểu diễn kịch nói

5210211Diễn viên kịch - điện ảnh6210211Diễn viên kịch - điện ảnh


6210212Diễn viên sân khấu kịch hát


6210213Diễn viên múa
5210214Biên đạo múa6210214Biên đạo múa


6210215Huấn luyện múa
5210216Biểu diễn nhạc cụ truyền thống6210216Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
5210217Biểu diễn nhạc cụ phương Tây6210217Biểu diễn nhạc cụ phương tây
5210218Đờn ca nhạc tài tử Nam Bộ

5210219Nhạc công kịch hát dân tộc

5210220Nhạc công truyền thống Huế

5210221Piano6210221Piano
5210222Nhạc Jazz6210222Nhạc Jazz
5210223Violon 

5210224Organ

5210225Thanh nhạc6210225Thanh nhạc
5210226Lý thuyết âm nhạc

5210227Sáng tác âm nhạc 6210227Sáng tác âm nhạc
5210228Chỉ huy hợp xướng6210228Chỉ huy âm nhạc
5210229Biên tập và dàn dựng ca, múa, nhạc

5210230Sản xuất phim 6210230Sản xuất phim 
5210231Sản xuất phim hoạt hình6210231Sản xuất phim hoạt hình
5210232Quay phim6210232Quay phim
5210233Phục vụ điện ảnh, sân khấu6210233Phục vụ điện ảnh, sân khấu


6210234Đạo diễn sân khấu
5210235Sản xuất nhạc cụ6210235Sản xuất nhạc cụ
5210236Văn hóa, văn nghệ quần chúng

52103Nghệ thuật nghe nhìn62103Nghệ thuật nghe nhìn
5210301Dựng ảnh

5210302Chụp ảnh 

5210303Nhiếp ảnh6210303Nhiếp ảnh
5210304Ghi dựng đĩa, băng từ6210304Ghi dựng đĩa, băng từ
5210305Khai thác thiết bị phát thanh6210305Khai thác thiết bị phát thanh
5210306Khai thác thiết bị truyền hình6210306Khai thác thiết bị truyền hình
5210307Tu sửa tư liệu nghe nhìn6210307Tu sửa tư liệu nghe nhìn
5210308Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình6210308Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình
5210309Công nghệ điện ảnh - truyền hình 6210309Công nghệ điện ảnh - truyền hình 
5210310Thiết kế âm thanh - ánh sáng         6210310Thiết kế âm thanh - ánh sáng                                
5210311Thiết kế nghe nhìn

5210312Chiếu sáng nghệ thuật               

52104Mỹ thuật ứng dụng62104Mỹ thuật ứng dụng
5210401Thiết kế công nghiệp6210401Thiết kế công nghiệp
5210402Thiết kế đồ họa                                           6210402Thiết kế đồ họa                                           
5210403Thiết kế nội thất                                            6210403Thiết kế nội thất                                            
5210404Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh6210404Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh
5210405Tạo hình hóa trang

5210406Thủ công mỹ nghệ

5210407Đúc, dát đồng mỹ nghệ6210407Đúc, dát đồng mỹ nghệ
5210408Chạm khắc đá6210408Chạm khắc đá
5210409Gia công đá quý6210409Gia công đá quý
5210410Kim hoàn6210410Kim hoàn
5210411Sơn mài

5210412Kỹ thuật sơn mài và khảm trai6210412Kỹ thuật sơn mài và khảm trai
5210413Đồ gốm mỹ thuật6210413Đồ gốm mỹ thuật
5210414Thêu ren mỹ thuật

5210415Sản xuất hàng mây tre đan 

5210416Sản xuất tranh 

5210417Trang trí nội thất6210417Trang trí nội thất
5210418Thiết kế trang trí sản phẩm, bao bì6210418Thiết kế trang trí sản phẩm, bao bì
5210419Thiết kế tạo dáng, tạo mẫu sản phẩm vật liệu xây dựng6210419Thiết kế tạo dáng, tạo mẫu sản phẩm vật liệu xây dựng
5210420Thiết kế đồ gỗ

5210421Mộc mỹ nghệ

5210422Gia công và thiết kế sản phẩm mộc6210422Gia công và thiết kế sản phẩm mộc
522Nhân văn622Nhân văn
52201Ngôn ngữ, văn học và văn hoá Việt
 Nam
62201Ngôn ngữ, văn học và văn hoá Việt
 Nam
5220101Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam6220101Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam
5220102Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam6220102Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam


6220103Việt Nam học
5220104Ngôn ngữ Chăm

5220105Ngôn ngữ H'mong

5220106Ngôn ngữ Jrai

5220107Ngôn ngữ Khme

52202Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài62202Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài
5220201Phiên dịch tiếng Anh hàng không6220201Phiên dịch tiếng Anh hàng không
5220202Phiên dịch tiếng Anh thương mại 6220202Phiên dịch tiếng Anh thương mại
5220203Phiên dịch  tiếng Anh du lịch6220203Phiên dịch  tiếng Anh du lịch
5220204Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại 6220204Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại 
5220205Phiên dịch tiếng Đức kinh tế, thương mại 6220205Phiên dịch tiếng Đức kinh tế, thương mại 
5220206Tiếng Anh                       6220206Tiếng Anh                       
5220207Tiếng Nga

5220208Tiếng Pháp           6220208Tiếng Pháp           
5220209Tiếng Trung Quốc           6220209Tiếng Trung Quốc           
5220210Tiếng Đức

5220211Tiếng Hàn Quốc6220211Tiếng Hàn Quốc 
5220212Tiếng Nhật      6220212Tiếng Nhật      


6220213Tiếng Thái


6220214Tiếng Khơ me


6220215Tiếng Lào
531Khoa học xã hội và hành vi631Khoa học xã hội và hành vi
53103Xã hội học và nhân học63103Xã hội học và nhân học
5310301Giáo dục đồng đẳng6310301Giáo dục đồng đẳng
532Báo chí và thông tin632Báo chí và thông tin
53201Báo chí và truyền thông63201Báo chí và truyền thông
5320101Phóng viên, biên tập đài cơ sở6320101Phóng viên, biên tập đài cơ sở
5320102Phóng viên, biên tập

5320103Báo chí6320103Báo chí
5320104Công nghệ phát thanh - truyền hình

5320105Công nghệ truyền thông6320105Công nghệ truyền thông
5320106Truyền thông đa phương tiện6320106Truyền thông đa phương tiện
5320107Tổ chức sự kiện

5320108Quan hệ công chúng6320108Quan hệ công chúng
53202Thông tin - Thư viện63202Thông tin - Thư viện
5320201Hệ thống thông tin văn phòng6320201Hệ thống thông tin
5320202Hệ thống thông tin quản lý 6320202Hệ thống thông tin quản lý
5320203Lưu trữ và quản lý thông tin

5320204Thông tin đối ngoại

5320205Thư viện6320205Thư viện


6320206Khoa học thư viện
5320207Thư viện - Thiết bị trường học

53203Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng63203Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng
5320301Văn thư  hành chính 6320301Văn thư  hành chính 
5320302Văn thư  - lưu trữ

5320303Lưu trữ6320303Lưu trữ
5320304Thư ký6320304Thư ký
5320305Hành chính văn phòng

5320306Thư ký văn phòng6320306Thư ký văn phòng 
5320307Bảo tàng6320307Bảo tàng
5320308Bảo tồn và khai thác di tích, di sản
 lịch sử - văn hóa


53204Xuất bản - Phát hành63204Xuất bản - Phát hành
5320401Thiết kế, chế bản6320401Thiết kế, chế bản xuất bản phẩm
5320402Xuất bản6320402Biên tập xuất bản phẩm
5320403Phát hành xuất bản phẩm6320403Phát hành xuất bản phẩm
5320404Quản lý xuất bản phẩm

534Kinh doanh và quản lý634Kinh doanh và quản lý
53401Kinh doanh63401Kinh doanh
5340101Kinh doanh thương mại và dịch vụ6340101Kinh doanh thương mại
5340102Kinh doanh xuất nhập khẩu

5340103Kinh doanh ngân hàng

5340104Kinh doanh bưu chính viễn thông

5340105Kinh doanh xăng dầu và khí đốt

5340106Kinh doanh xuất bản phẩm6340106Kinh doanh xuất bản phẩm
5340107Kinh doanh vật liệu xây dựng

5340108Kinh doanh bất động sản

5340109Kinh doanh vận tải đường thủy

5340110Kinh doanh vận tải đường bộ

5340111Kinh doanh vận tải đường sắt

5340112Kinh doanh vận tải hàng không

5340113Logistic6340113Logistic
5340114Kinh doanh xuất bản phẩm văn hóa6340114Kinh doanh xuất bản phẩm văn hóa
5340115Dịch vụ thương mại hàng không6340115Dịch vụ thương mại hàng không
5340116Marketing6340116Marketing
5340117Marketing du lịch6340117Marketing du lịch
5340118Marketing thương mại6340118Marketing thương mại
5340119Nghiệp vụ bán hàng6340119Quản trị bán hàng
5340120Bán hàng trong siêu thị

5340121Kế hoạch đầu tư

5340122Thương mại điện tử6340122Thương mại điện tử
53402Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm63402Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
5340201Tài chính doanh nghiệp6340201Tài chính doanh nghiệp
5340202Tài chính - Ngân hàng6340202Tài chính – Ngân hàng
5340203Tài chính tín dụng6340203Tài chính tín dụng
5340204Bảo hiểm6340204Bảo hiểm
5340205Bảo hiểm xã hội6340205Bảo hiểm xã hội
53403Kế toán - Kiểm toán63403Kế toán - Kiểm toán


6340301Kế toán
5340302Kế toán doanh nghiệp6340302Kế toán doanh nghiệp
5340303Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội6340303Kế toán lao động, tiền lương và bảo
 hiểm xã hội
5340304Kế toán vật tư6340304Kế toán vật tư
5340305Kế toán ngân hàng6340305Kế toán ngân hàng
5340306Kế toán tin học

5340307Kế toán hành chính sự nghiệp

5340308Kế toán hợp tác xã

5340309Kế toán xây dựng

5340310Kiểm toán6340310Kiểm toán
53404Quản trị - Quản lý63404Quản trị - Quản lý
5340401Quản trị nhân sự 6340401Quản trị nhân sự 
5340402Quản trị nhân lực6340402Quản trị nhân lực


6340403Quản trị văn phòng


6340404Quản trị kinh doanh
5340405Quản trị kinh doanh vận tải biển6340405Quản trị kinh doanh vận tải biển
5340406Quản trị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa6340406Quản trị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
5340407Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ6340407Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ
5340408Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt6340408Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt
5340409Quản trị kinh doanh vận tải hàng không6340409Quản trị kinh doanh vận tải hàng không
5340410Quản trị kinh doanh lương thực - thực phẩm6340410Quản trị kinh doanh lương thực - thực phẩm
5340411Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp6340411Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp
5340412Quản trị kinh doanh vật tư công nghiệp6340412Quản trị kinh doanh vật tư công nghiệp
5340413Quản trị kinh doanh vật tư xây dựng6340413Quản trị kinh doanh vật tư xây dựng
5340414Quản trị kinh doanh thiết bị vật tư văn phòng6340414Quản trị kinh doanh thiết bị vật tư văn phòng
5340415Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas6340415Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas
5340416Quản trị kinh doanh bất động sản6340416Quản trị kinh doanh bất động sản
5340417Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ6340417Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
5340418Quản trị nhà máy sản xuất may6340418Quản trị nhà máy sản xuất may
5340419Quản lý kinh doanh điện 6340419Quản lý kinh doanh điện 
5340420Quản lý doanh nghiệp

5340421Quản lý và kinh doanh du lịch

5340422Quản lý và kinh doanh khách sạn

5340423Quản lý và kinh doanh nhà hàng và
 dịch vụ ăn uống


5340424Quản lý và bán hàng siêu thị

5340425Quản lý kho hàng

5340426Quản lý nhà đất6340426Quản lý nhà đất
5340427Quản lý công trình đô thị

5340428Quản lý giao thông đô thị6340428Quản lý giao thông đô thị
5340429Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi6340429Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi
5340430Quản lý khu đô thị6340430Quản lý khu đô thị
5340431Quản lý cây xanh đô thị6340431Quản lý cây xanh đô thị
5340432Quản lý công trình đường thuỷ6340432Quản lý công trình đường thuỷ
5340433Quản lý công trình biển6340433Quản lý công trình biển
5340434Quản lý tòa nhà6340434Quản lý tòa nhà
5340435Quản lý lao động tiền lương và bảo
 trợ xã hội


5340436Quản lý văn hóa6340436Quản lý văn hoá
5340437Quản lý thiết bị trường học

538Pháp luật638Pháp luật
53801Luật63801Luật
5380101Pháp luật

53802Dịch vụ pháp lý63802Dịch vụ pháp lý
5380201Dịch vụ pháp lý6380201Dịch vụ pháp lý
5380202Công chứng6380202Công chứng
542Khoa học sự sống642Khoa học sự sống
54202Sinh học ứng dụng64202Sinh học ứng dụng
5420201Sinh học ứng dụng6420201Sinh học ứng dụng
5420202Công nghệ sinh học6420202Công nghệ sinh học
5420203Vi sinh - Hóa sinh6420203Vi sinh - Hóa sinh
544Khoa học tự nhiên644Khoa học tự nhiên
54402Khoa học trái đất64402Khoa học trái đất
5440201Quan trắc khí tượng hàng không6440201Quan trắc khí tượng hàng không
5440202Quan trắc khí tượng nông nghiệp6440202Quan trắc khí tượng nông nghiệp
5440203Quan trắc hải văn6440203Quan trắc hải văn
5440204Quan trắc khí tượng bề mặt6440204Quan trắc khí tượng bề mặt
5440205Địa chất học

5440206Khí tượng6440206Khí tượng học
5440207Thuỷ văn6440207Thuỷ văn
546Toán và thống kê646Toán và thống kê
54602Thống kê64602Thống kê
5460201Thống kê6460201Thống kê
5460202Thống kê doanh nghiệp6460202Thống kê doanh nghiệp
5460203Hệ thống thông tin kinh tế6460203Hệ thống thông tin kinh tế
548Máy tính và công nghệ thông tin648Máy tính và công nghệ thông tin
54801Máy tính64801Máy tính


6480101Khoa học máy tính
5480102Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính6480102Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính
5480103Thiết kế mạch điện tử trên máy tính6480103Thiết kế mạch điện tử trên máy tính
5480104Truyền thông và mạng máy tính6480104Truyền thông và mạng máy tính
5480105Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính6480105Công nghệ kỹ thuật máy tính
5480106Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính

54802Công nghệ thông tin64802Công nghệ thông tin


6480201Công nghệ thông tin
5480202Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)6480202Công nghệ thông tin (ứng dụng phần
 mềm)
5480203Tin học văn phòng6480203Tin học văn phòng
5480204Tin học viễn thông ứng dụng 6480204Tin học viễn thông ứng dụng 
5480205Tin học ứng dụng6480205Tin học ứng dụng
5480206Xử lý dữ liệu 6480206Xử lý dữ liệu 
5480207Lập trình máy tính  6480207Lập trình máy tính  
5480208Quản trị cơ sở dữ liệu6480208Quản trị cơ sở dữ liệu
5480209Quản trị mạng máy tính6480209Quản trị mạng máy tính
5480210Quản trị hệ thống

5480211Lập trình/Phân tích hệ thống

5480212Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng
 máy tính


5480213Vẽ và thiết kế trên máy tính6480213Vẽ và thiết kế trên máy tính
5480214Thiết kế trang Web6480214Thiết kế trang Web
5480215Thiết kế và quản lý Website

5480216An ninh mạng6480216An ninh mạng
551Công nghệ kỹ thuật651Công nghệ kỹ thuật
55101Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng65101Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng


6510101Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 
5510102Công nghệ kỹ thuật công trình giao thông6510102Công nghệ kỹ thuật giao thông
5510103Công nghệ kỹ thuật xây dựng6510103Công nghệ kỹ thuật xây dựng
5510104Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng6510104Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
5510105Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng6510105Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
5510106Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trình

5510107Công trình thuỷ lợi

5510108Xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi6510108Xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi
5510109Xây dựng công trình thủy6510109Xây dựng công trình thủy
5510110Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt6510110Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt
5510111Bảo dưỡng, sửa chữa công trình giao thông đường sắt đô thị6510111Bảo dưỡng, sửa chữa công trình giao
 thông đường sắt đô thị
5510112Lắp đặt cầu 6510112Lắp đặt cầu 
5510113Lắp đặt giàn khoan6510113Lắp đặt giàn khoan
5510114Xây dựng công trình thủy điện

5510115Xây dựng công trình mỏ

5510116Kỹ thuật xây dựng mỏ 6510116Kỹ thuật xây dựng mỏ 
5510117Trùng tu di tích lịch sử6510117Trùng tu di tích lịch sử
5510118Kỹ thuật phục chế, gia công nhà gỗ cổ 6510118Kỹ thuật phục chế, gia công nhà gỗ cổ 
5510119Sửa chữa, bảo trì cảng hàng không6510119Sửa chữa, bảo trì cảng hàng không
5510120Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng
 công trình xây dựng


55102Công nghệ kỹ thuật cơ khí65102Công nghệ kỹ thuật cơ khí
5510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí6510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí
5510202Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo6510202Công nghệ kỹ thuật ô tô
5510203Công nghệ kỹ thuật đầu máy, toa xe

5510204Công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu
 biển
6510204Công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu biển
5510205Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy

5510206Công nghệ kỹ thuật máy nông - lâm nghiệp

5510207Công nghệ kỹ thuật máy và thiết bị
 hóa chất


5510208Công nghệ kỹ thuật thuỷ lực

5510209Công nghệ kỹ thuật kết cấu thép

5510210Công nghệ kỹ thuật đo lường

5510211Công nghệ kỹ thuật nhiệt6510211Công nghệ kỹ thuật nhiệt
5510212Công nghệ chế tạo dụng cụ6510212Công nghệ chế tạo máy
5510213Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ 6510213Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ 
5510214Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng toa xe6510214Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng toa xe
5510215Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng đầu máy6510215Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng đầu máy
5510216Công nghệ ô tô6510216Công nghệ ô tô
5510217Công nghệ hàn 

55103Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông65103Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
5510301Nhiệt điện

5510302Thuỷ điện

5510303Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử6510303Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
5510304Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử6510304Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
5510305Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động6510305Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
5510306Công nghệ kỹ thuật chiếu sáng đô thị

5510307Công nghệ kỹ thuật điện tàu thủy

5510308Công nghệ kỹ thuật điện đầu máy và
 toa xe


5510309Công nghệ kỹ thuật điện máy bay

5510310Công nghệ kỹ thuật điện máy mỏ

5510311Công nghệ kỹ thuật thiết bị y tế

5510312Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông6510312Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
55104Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường65104Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường
5510401Công nghệ kỹ thuật hoá học6510401Công nghệ kỹ thuật hoá học
5510402Công nghệ hoá hữu cơ

5510403Công nghệ hoá vô cơ

5510404Hoá phân tích

5510405Công nghệ hoá nhựa

5510406Công nghệ hoá nhuộm6510406Công nghệ hoá nhuộm
5510407Công nghệ hóa Silicat

5510408Công nghệ điện hoá

5510409Công nghệ chống ăn mòn kim loại6510409Công nghệ chống ăn mòn kim loại 
5510410Công nghệ mạ6510410Công nghệ mạ
5510411Công nghệ sơn

5510412Công nghệ sơn tĩnh điện6510412Công nghệ sơn tĩnh điện
5510413Công nghệ sơn điện di

5510414Công nghệ sơn ô tô

5510415Công nghệ sơn tàu thuỷ6510415Công nghệ sơn tàu thuỷ
5510416Công nghệ kỹ thuật vật liệu6510416Công nghệ vật liệu
5510417Công nghệ nhiệt luyện6510417Công nghệ nhiệt luyện
5510418Công nghệ đúc kim loại6510418Công nghệ đúc kim loại
5510419Công nghệ cán, kéo kim loại6510419Công nghệ cán, kéo kim loại
5510420Công nghệ gia công kim loại

5510421Công nghệ kỹ thuật môi trường6510421Công nghệ kỹ thuật môi trường
5510422Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước6510422Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
55105Công nghệ sản xuất65105Công nghệ sản xuất
5510501Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy6510501Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy
5510502Công nghệ sản xuất alumin6510502Công nghệ sản xuất alumin
5510503Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su 6510503Công nghệ sản xuất  sản phẩm từ cao su 
5510504Công nghệ sản xuất chất dẻo từ Polyme6510504Công nghệ sản xuất chất dẻo từ Polyme
5510505Công nghệ sản xuất ván nhân tạo6510505Công nghệ sản xuất ván nhân tạo
5510506Công nghệ gia công kính xây dựng6510506Công nghệ gia công kính xây dựng
5510507Sản xuất vật liệu hàn6510507Sản xuất vật liệu hàn
5510508Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp6510508Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
5510509Sản xuất các chất vô cơ6510509Sản xuất các chất vô cơ
5510510Sản xuất sản phẩm giặt tẩy6510510Sản xuất sản phẩm giặt tẩy
5510511Sản xuất phân bón6510511Sản xuất phân bón
5510512Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật6510512Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
5510513Sản xuất sơn 6510513Sản xuất sơn 
5510514Sản xuất xi măng6510514Sản xuất xi măng
5510515Sản xuất bao bì xi măng

5510516Sản xuất gạch Ceramic

5510517Sản xuất gạch Granit

5510518Sản xuất đá bằng cơ giới

5510519Sản xuất vật liệu chịu lửa

5510520Sản xuất vật liệu phụ trợ dùng trong đóng tàu

5510521Sản xuất bê tông nhựa nóng

5510522Sản xuất sứ xây dựng6510522Sản xuất sứ xây dựng
5510523Sản xuất sản phẩm sứ dân dụng6510523Sản xuất sản phẩm sứ dân dụng
5510524Sản xuất sản phẩm kính, thuỷ tinh6510524Sản xuất sản phẩm kính, thuỷ tinh
5510525Sản xuất pin, ắc quy6510525Sản xuất pin, ắc quy
5510526Sản xuất khí cụ điện6510526Sản xuất khí cụ điện
5510527Sản xuất sản phẩm cách điện6510527Sản xuất sản phẩm cách điện
5510528Sản xuất dụng cụ đo điện6510528Sản xuất dụng cụ đo điện
5510529Sản xuất động cơ điện6510529Sản xuất động cơ điện
5510530Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối6510530Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối
5510531Sản xuất dụng cụ chỉnh hình6510531Sản xuất dụng cụ chỉnh hình
5510532Sản xuất dụng cụ phục hồi chức năng6510532Sản xuất dụng cụ phục hồi chức năng
5510533Sản xuất dụng cụ thể thao6510533Sản xuất dụng cụ thể thao
5510534Sản xuất vật liệu không nung và cốt liệu6510534Sản xuất vật liệu không nung và cốt liệu
5510535Sản xuất tấm lợp Fibro xi măng

5510536Sản xuất gốm xây dựng6510536Sản xuất gốm xây dựng
5510537Sản xuất sản phẩm gốm dân dụng6510537Sản xuất sản phẩm gốm dân dụng
5510538Chế biến mủ cao su6510538Chế biến mủ cao su
55106Quản lý công nghiệp65106Quản lý công nghiệp
5510601Quản lý sản xuất công nghiệp6510601Quản lý công nghiệp
5510602Công nghệ quản lý chất lượng

5510603Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm6510603Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm
5510604Kiểm nghiệm đường mía6510604Kiểm nghiệm đường mía
5510605Kiểm nghiệm bột giấy và giấy6510605Kiểm nghiệm bột giấy và giấy
5510606Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ 6510606Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ 
5510607Phân tích cơ lý hóa xi măng6510607Phân tích cơ lý hóa xi măng
5510608Phân tích các sản phẩm alumin và bauxit6510608Phân tích các sản phẩm alumin và bauxit
5510609Kiểm tra và phân tích hoá chất6510609Kiểm tra và phân tích hoá chất
5510610Giám định khối lượng, chất lượng than6510610Giám định khối lượng, chất lượng than
5510611Đo lường dao động và cân bằng động6510611Đo lường dao động và cân bằng động
5510612Kiểm tra phân tích kết cấu thép và kim loại 6510612Kiểm tra phân tích kết cấu thép và kim loại 
5510613Đo lường và phân tích các thành phần kim loại6510613Đo lường và phân tích các thành phần kim loại
5510614Kiểm nghiệm chất lượng cao su6510614Kiểm nghiệm chất lượng cao su
5510615Kiểm nghiệm, phân tích gốm, sứ, thủy tinh6510615Kiểm nghiệm, phân tích gốm, sứ, thủy tinh
55107Công nghệ dầu khí và khai thác65107Công nghệ dầu khí và khai thác
5510701Công nghệ kỹ thuật hoá dầu

5510702Khoan khai thác dầu khí6510702Khoan khai thác dầu khí
5510703Khoan thăm dò dầu khí6510703Khoan thăm dò dầu khí
5510704Sản xuất các sản phẩm lọc dầu6510704Sản xuất các sản phẩm lọc dầu
5510705Kỹ thuật phân tích các sản phẩm hoá
 dầu và lọc dầu


5510706Kỹ thuật xăng dầu

5510707Phân tích các sản phẩm lọc dầu6510707Phân tích các sản phẩm lọc dầu
5510708Thí nghiệm các sản phẩm hoá dầu6510708Thí nghiệm các sản phẩm hoá dầu
5510709Vận hành thiết bị hoá dầu6510709Vận hành thiết bị hoá dầu
5510710Vận hành trạm phân phối các sản phẩm dầu khí6510710Vận hành trạm phân phối các sản phẩm dầu khí
5510711Vận hành trạm sản xuất khí, khí hoá lỏng6510711Vận hành trạm sản xuất khí, khí hoá lỏng
5510712Vận hành thiết bị chế biến dầu khí6510712Vận hành thiết bị chế biến dầu khí
5510713Vận hành thiết bị khai thác dầu khí6510713Vận hành thiết bị khai thác dầu khí
5510714Vận hành thiết bị lọc dầu6510714Vận hành thiết bị lọc dầu
5510715Vận hành thiết bị sản xuất phân đạm từ khí dầu mỏ6510715Vận hành thiết bị sản xuất phân đạm từ khí dầu mỏ
5510716Vận hành trạm và đường ống dẫn dầu khí6510716Vận hành trạm và đường ống dẫn dầu khí
5510717Chọn mẫu và hóa nghiệm dầu khí6510717Chọn mẫu và hóa nghiệm dầu khí
5510718Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí6510718Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí
55108Công nghệ kỹ thuật in 65108Công nghệ kỹ thuật in
5510801Công nghệ chế tạo khuôn in 6510801Công nghệ chế tạo khuôn in 
5510802Công nghệ in 6510802Công nghệ in 
5510803Công nghệ hoàn thiện xuất bản phẩm

5510804Công nghệ chế bản điện tử

55109Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa65109Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa
5510901Công nghệ kỹ thuật địa chất6510901Công nghệ kỹ thuật địa chất
5510902Công nghệ kỹ thuật trắc địa6510902Công nghệ kỹ thuật trắc địa
5510903Địa chất công trình

5510904Địa chất thủy văn

5510905Địa chất thăm dò khoáng sản

5510906Địa chất dầu khí

5510907Trắc địa - Địa hình - Địa chính6510907Trắc địa - Địa hình - Địa chính
5510908Đo đạc bản đồ6510908Đo đạc bản đồ
5510909Đo đạc địa chính6510909Đo đạc địa chính
5510910Trắc địa công trình6510910Trắc địa công trình
5510911Quan trắc khí tượng6510911Quan trắc khí tượng
5510912Khảo sát địa hình6510912Khảo sát địa hình
5510913Khảo sát địa chất6510913Khảo sát địa chất
5510914Khảo sát thuỷ văn6510914Khảo sát thuỷ văn
5510915Khoan thăm dò địa chất6510915Khoan thăm dò địa chất
5510916Biên chế bản đồ

5510917Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

5510918Quản lý thông tin tư liệu địa chính 

55110Công nghệ kỹ thuật mỏ65110Công nghệ kỹ thuật mỏ
5511001Công nghệ kỹ thuật mỏ6511001Công nghệ kỹ thuật mỏ
5511002Công nghệ tuyển khoáng6511002Công nghệ tuyển khoáng
5511003Khai thác mỏ

5511004Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò6511004Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò
5511005Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên

5511006Vận hành thiết bị sàng tuyển than6511006Vận hành thiết bị sàng tuyển than
5511007Vận hành thiết bị sàng tuyển quặng kim loại6511007Vận hành thiết bị sàng tuyển quặng kim loại
5511008Khoan  nổ mìn6511008Khoan nổ mìn
5511009Khoan đào đường hầm6511009Khoan đào đường hầm
5511010Khoan khai thác mỏ6511010Khoan khai thác mỏ
5511011Vận hành thiết bị mỏ hầm lò6511011Vận hành thiết bị mỏ hầm lò
5511012Vận hành trạm khí hoá than6511012Vận hành trạm khí hoá than
5511013Vận hành, sửa chữa trạm xử lý nước thải mỏ hầm lò6511013Vận hành, sửa chữa trạm xử lý nước thải mỏ hầm lò
552Kỹ thuật652Kỹ thuật
55201Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật65201Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật
5520101Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay6520101Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay
5520102Kỹ thuật máy nông nghiệp6520102Kỹ thuật máy nông nghiệp
5520103Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ6520103Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ
5520104Chế tạo thiết bị cơ khí 6520104Chế tạo thiết bị cơ khí 
5520105Chế tạo khuôn mẫu6520105Chế tạo khuôn mẫu
5520106Gia công ống công nghệ 6520106Gia công ống công nghệ 
5520107Gia công và lắp dựng kết cấu thép6520107Gia công và lắp dựng kết cấu thép
5520108Gia công khuôn dưỡng và phóng dạng tàu thuỷ6520108Gia công khuôn dưỡng và phóng dạng tàu thuỷ
5520109Gia công lắp ráp hệ thống ống tàu thủy6520109Gia công lắp ráp hệ thống ống tàu thủy
5520110Gia công và lắp ráp nội thất tàu thủy6520110Gia công và lắp ráp nội thất tàu thủy
5520111Lắp ráp ô tô6520111Lắp ráp ô tô
5520112Lắp ráp hệ thống động lực tàu thuỷ6520112Lắp ráp hệ thống động lực tàu thuỷ
5520113Lắp đặt thiết bị cơ khí6520113Lắp đặt thiết bị cơ khí
5520114Lắp đặt thiết bị lạnh6520114Lắp đặt thiết bị lạnh
5520115Cơ khí động lực

5520116Cơ khí hóa chất

5520117Cơ khí chế tạo

5520118Cơ - Điện mỏ

5520119Cơ - Điện tuyển khoáng

5520120Cơ - Điện nông nghiệp

5520121Cắt gọt kim loại6520121Cắt gọt kim loại
55201226520122
5520123Hàn6520123Hàn
5520124Rèn, dập6520124Rèn, dập
5520125Nguội chế tạo6520125Nguội chế tạo
5520126Nguội sửa chữa máy công cụ6520126Nguội sửa chữa máy công cụ
5520127Nguội lắp ráp cơ khí 6520127Nguội lắp ráp cơ khí 
5520128Sửa chữa, lắp ráp xe máy

5520129Sửa chữa, vận hành  tàu cuốc

5520130Sửa chữa máy tàu biển6520130Sửa chữa máy tàu biển
5520131Sửa chữa máy tàu thuỷ6520131Sửa chữa máy tàu thuỷ
5520132Sửa chữa thiết bị dệt6520132Sửa chữa thiết bị dệt
5520133Sửa chữa thiết bị may 6520133Sửa chữa thiết bị may 
5520134Sửa chữa thiết bị chế biến gỗ6520134Sửa chữa thiết bị chế biến gỗ
5520135Sửa chữa thiết bị chế biến đường6520135Sửa chữa thiết bị chế biến đường
5520136Sửa chữa thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm6520136Sửa chữa thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm
5520137Sửa chữa cơ khí ngành giấy6520137Sửa chữa cơ khí ngành giấy
5520138Sửa chữa thiết bị in6520138Sửa chữa thiết bị in
5520139Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò6520139Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò
5520140Sửa chữa cơ máy mỏ6520140Sửa chữa cơ máy mỏ
5520141Sửa chữa thiết bị hoá chất6520141Sửa chữa thiết bị hoá chất
5520142Sửa chữa thiết bị luyện kim6520142Sửa chữa thiết bị luyện kim
5520143Sửa chữa thiết bị khoan dầu khí6520143Sửa chữa thiết bị khoan dầu khí
5520144Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí6520144Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí
5520145Sửa chữa máy nâng chuyển6520145Sửa chữa máy nâng chuyển
5520146Sửa chữa máy thi công xây dựng6520146Sửa chữa máy thi công xây dựng
5520147Sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ khí xi măng6520147Sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ khí xi măng
5520148Sửa chữa cơ khí động lực

5520149Bảo trì thiết bị cơ điện6520149Bảo trì thiết bị cơ điện
5520150Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ điện

5520151Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí6520151Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
5520152Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

5520153Bảo trì và sửa chữa thiết bị luyện kim

5520154Bảo trì hệ thống thiết bị cảng hàng không6520154Bảo trì hệ thống thiết bị cảng hàng không
5520155Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp6520155Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp


6520156Bảo dưỡng công nghiệp
5520157Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt

5520158Bảo trì và sửa chữa máy công cụ

5520159Bảo trì và sửa chữa ô tô 

5520160Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô

5520161Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ giới
 hạng nặng


5520162Bảo trì và sửa chữa xe máy

5520163Bảo dưỡng, sửa chữa tàu điện6520163Bảo dưỡng, sửa chữa tàu điện
5520164Bảo trì và sửa chữa đầu máy, toa xe

5520165Bảo trì và sửa chữa máy bay

5520166Bảo trì và sửa chữa máy tàu thủy

5520167Bảo trì và sửa chữa thiết bị vô tuyến vận tải

5520168Bảo trì và sửa chữa hệ thống kỹ thuật vô tuyến khí tượng

5520169Bào trì và sửa chữa máy xây dựng và
 máy nâng chuyển


5520170Bảo trì và sửa chữa máy, thiết bị công nghiệp

5520171Bảo trì và sửa chữa máy nông lâm nghiệp

5520172Bảo trì và sửa chữa thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm

5520173Bảo trì và sửa chữa máy mỏ và thiết bị hầm lò

5520174Bảo trì và sửa chữa thiết bị sợi - dệt

5520175Bảo trì và sửa chữa thiết bị may

5520176Bảo trì và sửa chữa thiết bị hoá chất

5520177Bảo trì và sửa chữa thiết bị khoan dầu  khí

5520178Bảo trì và sửa chữa thiết bị chế biến
 dầu khí


5520179Bảo trì và sửa chữa thiết bị sản xuất các sản phẩm da

5520180Bảo trì và sửa chữa thiết bị in

5520181Bảo trì và sửa chữa thiết bị y tế

5520182Vận hành cần, cầu trục6520182Vận hành cần, cầu trục
5520183Vận hành máy thi công nền6520183Vận hành máy thi công nền
5520184Vận hành máy thi công mặt đường6520184Vận hành máy thi công mặt đường
5520185Vận hành máy xây dựng6520185Vận hành máy xây dựng
5520186Vận hành máy đóng cọc và khoan cọc nhồi

5520187Vận hành máy nông nghiệp

5520188Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt6520188Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt
5520189Vận hành, sửa chữa máy tàu cá6520189Vận hành, sửa chữa máy tàu cá
5520190Vận hành máy và thiết bị hoá chất6520190Vận hành máy và thiết bị hoá chất
5520191Điều khiển tàu cuốc6520191Điều khiển tàu cuốc
55202Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông65202Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
5520201Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp6520201Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
5520202Kỹ thuật cơ điện sản xuất gốm, sứ, thủy tinh6520202Kỹ thuật cơ điện sản xuất gốm sứ, thủy tinh
5520203Kỹ thuật cơ điện chế biến cao su6520203Kỹ thuật cơ điện chế biến cao su
5520204Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò6520204Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò
5520205Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 6520205Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
5520206Kỹ thuật điện cảng hàng không6520206Kỹ thuật điện cảng hàng không
5520207Kỹ thuật điện tử cảng hàng không6520207Kỹ thuật điện tử cảng hàng không


6520208Kỹ thuật điện tàu bay
5520209Kỹ thuật điện tử tàu bay6520209Kỹ thuật điện tử tàu bay
5520210Kỹ thuật điện, điện tử tàu biển6520210Kỹ thuật điện, điện tử tàu biển
5520211Kỹ thuật điện tử tàu thủy6520211Kỹ thuật điện tử tàu thủy
5520212Kỹ thuật thiết bị thông tin hàng không6520212Kỹ thuật thiết bị thông tin hàng không
5520213Kỹ thuật dẫn đường hàng không6520213Kỹ thuật dẫn đường hàng không
5520214Kỹ thuật thiết bị viễn thông và nghi khí hàng hải6520214Kỹ thuật thiết bị viễn thông và nghi khí hàng hải
5520215Kỹ thuật thiết bị radar

5520216Kỹ thuật nguồn điện thông tin 

5520217Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối6520217Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
5520218Kỹ thuật đài trạm viễn thông6520218Kỹ thuật đài trạm viễn thông
5520219Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông6520219Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông
5520220Kỹ thuật truyền hình cáp6520220Kỹ thuật truyền hình cáp
5520221Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến6520221Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến
5520222Điện tử công nghiệp và dân dụng

5520223Điện công nghiệp và dân dụng

5520224Điện tử dân dụng6520224Điện tử dân dụng
5520225Điện tử công nghiệp6520225Điện tử công nghiệp
5520226Điện dân dụng6520226Điện dân dụng
5520227Điện công nghiệp6520227Điện công nghiệp
5520228Điện tàu thuỷ6520228Điện tàu thuỷ
5520229Điện đầu máy đường sắt6520229Điện đầu máy đường sắt
5520230Điện toa xe đường sắt

5520231Sửa chữa điện máy mỏ6520231Sửa chữa điện máy mỏ
5520232Sửa chữa điện máy công trình6520232Sửa chữa điện máy công trình
5520233Sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện xi măng6520233Sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện xi măng
5520234Sửa chữa đường dây tải điện đang vận hành 6520234Sửa chữa đường dây tải điện đang vận hành 
5520235Sửa chữa thiết bị tự động hoá6520235Sửa chữa thiết bị tự động hoá
5520236Sửa chữa đồng hồ đo thời gian

5520237Sửa chữa đồng hồ đo điện, nhiệt, áp lực6520237Sửa chữa đồng hồ đo điện, nhiệt, áp lực
5520238Sửa chữa thiết bị đo lường trọng lượng6520238Sửa chữa thiết bị đo lường trọng lượng
5520239Lắp đặt điện công trình6520239Lắp đặt điện công trình
5520240Lắp đặt thiết bị điện6520240Lắp đặt thiết bị điện
5520241Lắp đặt, sửa chữa hệ thống truyền dẫn điện đường sắt6520241Lắp đặt, sửa chữa hệ thống truyền dẫn điện đường sắt
5520242Xây lắp đường dây và trạm điện 

5520243Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên6520243Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên
5520244Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống6520244Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống
5520245Vận hành điện trong nhà máy điện6520245Vận hành điện trong nhà máy điện
5520246Vận hành nhà máy thủy điện6520246Vận hành nhà máy thủy điện
5520247Vận hành nhà máy nhiệt điện6520247Vận hành nhà máy nhiệt điện
5520248Vận hành và sửa chữa trạm thuỷ điện 6520248Vận hành và sửa chữa trạm thuỷ điện 
5520249Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện6520249Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện
5520250Vận hành trạm, mạng điện6520250Vận hành trạm, mạng điện
5520251Vận hành điện trong nhà máy thủy điện6520251Vận hành điện trong nhà máy thủy điện
5520252Vận hành thiết bị  điện và đo lường điều khiển trên tàu thủy6520252Vận hành thiết bị  điện và đo lường điều khiển trên tàu thủy
5520253Vận hành tổ máy phát điện Diesel6520253Vận hành tổ máy phát điện Diesel


6520254Vận hành nhà máy điện hạt nhân
5520255Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh6520255Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
5520256Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên6520256Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên
5520257Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống6520257Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống
5520258Điều độ lưới điện phân phối6520258Điều độ lưới điện phân phối
5520259Đo lường điện6520259Đo lường điện
5520260Thí nghiệm điện6520260Thí nghiệm điện
5520261Cơ điện lạnh thuỷ sản6520261Cơ điện lạnh thuỷ sản
5520262Cơ điện nông thôn6520262Cơ điện nông thôn
5520263Cơ điện tử6520263Cơ điện tử
5520264Tự động hóa công nghiệp6520264Tự động hóa công nghiệp
5520265Hệ thống điện

5520266Quản lý và vận hành lưới điện

5520267Hệ thống điện đường sắt đô thị6520267Hệ thống điện đường sắt đô thị
5520268Khai thác thiết bị dẫn đường vô tuyến mặt đất hàng không6520268Khai thác thiết bị dẫn đường vô tuyến mặt đất hàng không


6520269Bảo trì thiết bị điện trong nhà máy điện hạt nhân
55203Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường65203Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường
5520301Luyện gang6520301Luyện gang
5520302Luyện thép6520302Luyện thép
5520303Luyện kim đen

5520304Luyện kim màu6520304Luyện kim màu
5520305Luyện Ferro hợp kim6520305Luyện Ferro hợp kim
5520306Xử lý chất thải công nghiệp và y tế

5520307Xử lý chất thải trong công nghiệp đóng tàu6520307Xử lý chất thải trong công nghiệp đóng tàu
5520308Xử lý chất thải trong sản xuất thép6520308Xử lý chất thải trong sản xuất thép
5520309Xử lý nước thải công nghiệp6520309Xử lý nước thải công nghiệp
5520310Xử lý chất thải trong sản xuất cao su6520310Xử lý chất thải trong sản xuất cao su
5520311Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải6520311Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải
5520312Cấp, thoát nước6520312Cấp, thoát nước
55290Khác65290Khác
5529001Kỹ thuật lò hơi6529001Kỹ thuật lò hơi
5529002Kỹ thuật tua bin 6529002Kỹ thuật tua bin 
5529003Kỹ thuật tua bin nước

5529004Kỹ thuật tua bin khí

5529005Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế6529005Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế
5529006Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế6529006Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế
5529007Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế6529007Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế
5529008Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế6529008Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế
5529009Kỹ thuật thiết bị sản xuất Dược 6529009Kỹ thuật thiết bị sản xuất Dược 
5529010Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí6529010Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí
5529011Lắp ráp và thử nghiệm lò hơi, tua bin6529011Lắp ráp và thử nghiệm lò hơi, tua bin
5529012Lặn trục vớt6529012Lặn trục vớt
5529013Lặn nghiên cứu khảo sát6529013Lặn nghiên cứu khảo sát
5529014Lặn hướng dẫn tham quan, du lịch

5529015Lặn thi công 6529015Lặn thi công 
554Sản xuất và chế biến654Sản xuất và chế biến
55401Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống65401Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
5540101Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản lương thực

5540102Chế biến lương thực6540102Chế biến lương thực
5540103Công nghệ thực phẩm6540103Công nghệ thực phẩm
5540104Chế biến thực phẩm 6540104Chế biến thực phẩm 
5540105Chế biến dầu thực vật6540105Chế biến dầu thực vật
5540106Chế biến rau quả6540106Chế biến rau quả
5540107Chế biến hạt điều

5540108Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo
 quản thực phẩm


5540109Chế biến sữa

5540110Sản xuất bột ngọt, gia vị

5540111Công nghệ kỹ thuật sản xuất đường, bánh kẹo

5540112Sản xuất bánh, kẹo6540112Sản xuất bánh, kẹo
5540113Công nghệ kỹ thuật sản xuất muối

5540114Sản xuất muối từ nước biển

5540115Sản xuất muối công nghiệp

5540116Công nghệ kỹ thuật lên men

5540117Sản xuất cồn6540117Sản xuất cồn
5540118Sản xuất rượu bia6540118Sản xuất rượu bia
5540119Sản xuất nước giải khát6540119Sản xuất nước giải khát
5540120Công nghệ kỹ thuật chế biến cồn, rượu, bia và nước giải khát

5540121Chế biến nước quả cô đặc

5540122Sản xuất đường glucoza

5540123Sản xuất đường mía

5540124Công nghệ chế biến chè6540124Công nghệ chế biến chè
5540125Chế biến cà phê, ca cao6540125Chế biến cà phê, ca cao
5540126Chế biến thuốc lá6540126Chế biến thuốc lá
5540127Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

5540128Quản lý chất lượng lương thực, thực phẩm

55402Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da65402Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da
5540201Công nghệ sợi, dệt6540201Công nghệ sợi, dệt
5540202Công nghệ sợi6540202Công nghệ sợi
5540203Công nghệ dệt6540203Công nghệ dệt
5540204Công nghệ may và thời trang6540204Công nghệ may
5540205May thời trang6540205May thời trang
5540206Thiết kế thời trang6540206Thiết kế thời trang
5540207Công nghệ may Veston6540207Công nghệ may Veston
5540208Thiết kế may đo áo dài

5540209Công nghệ giặt - là

5540210Công nghệ da giày và sản xuất các
 sản phẩm từ da
6540210Công nghệ da giày
5540211Công nghệ kỹ thuật thuộc da

5540212Thuộc da6540212Thuộc da
5540213Sản xuất hàng da, giầy6540213Sản xuất hàng da, giầy
55490Khác65490Khác
5549001Công nghệ kỹ thuật chế biến lâm sản6549001Công nghệ chế biến lâm sản


6549002Công nghệ giấy và bột giấy
5549003Công nghệ kỹ thuật chế biến mủ cao su

5549004Công nghệ chế biến tinh dầu và hương liệu mỹ phẩm

558Kiến trúc và xây dựng658Kiến trúc và xây dựng
55801Kiến trúc và quy hoạch65801Kiến trúc và quy hoạch
5580101Thiết kế kiến trúc

5580102Họa viên kiến trúc

5580103Thiết kế cảnh quan, hoa viên

55802Xây dựng65802Xây dựng
5580201Kỹ thuật xây dựng6580201Kỹ thuật xây dựng
5580202Xây dựng dân dụng và công nghiệp

5580203Xây dựng cầu đường

5580204Kỹ thuật thi công lắp dựng kính xây dựng6580204Kỹ thuật thi công lắp dựng kính xây dựng
5580205Xây dựng cầu đường bộ6580205Xây dựng cầu đường bộ
5580206Bê tông

5580207Cốp pha - giàn giáo

5580208Cốt thép - hàn

5580209Nề - Hoàn thiện

5580210Mộc xây dựng và trang trí nội thất6580210Mộc xây dựng và trang trí nội thất
5580211Mộc dân dụng

5580212Điện - nước

55803Quản lý xây dựng65803Quản lý xây dựng


6580301Quản lý xây dựng
562Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản662Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
56201Nông nghiệp66201Nông nghiệp


6620101Công nghệ sau thu hoạch
5620102Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo
 quản nông sản


5620103Công nghệ kỹ thuật chế biến sản phẩm  cây nhiệt đới

5620104Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản sản phẩm cây công nghiệp

5620105Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản sản phẩm cây ăn quả

5620106Chế biến nông lâm sản6620106Chế biến nông lâm sản
5620107Sản xuất thức ăn chăn nuôi

5620108Nông vụ mía đường6620109Khoa học cây trồng 
5620110Trồng trọt

5620111Trồng trọt và bảo vệ thực vật

5620112Trồng cây lương thực, thực phẩm6620112Trồng cây lương thực, thực phẩm
5620113Trồng rau

5620114Trồng cây công nghiệp6620114Trồng cây công nghiệp
5620115Trồng cây ăn quả6620115Trồng cây ăn quả
5620116Bảo vệ thực vật6620116Bảo vệ thực vật
5620117Chăn nuôi gia súc, gia cầm6620117Chăn nuôi gia súc, gia cầm
5620118Chăn nuôi và chế biến thịt Bò6620118Chăn nuôi và chế biến thịt Bò
5620119Chăn nuôi6620119Chăn nuôi
5620120Chăn nuôi - Thú y6620121Khuyến nông
5620122Khuyến nông lâm6620122Khuyến nông lâm
5620123Kỹ thuật dâu tằm tơ6620123Kỹ thuật dâu tằm tơ
5620124Chọn và nhân giống cây trồng6620124Chọn và nhân giống cây trồng
5620125Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao6620125Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao
5620126Thuỷ lợi tổng hợp

5620127Quản lý thuỷ nông

5620128Quản lý nông trại

5620129Phát triển nông thôn6620129Phát triển nông thôn
5620130Quản lý và kinh doanh nông nghiệp6620130Quản lý và kinh doanh nông nghiệp
56202Lâm nghiệp66202Lâm nghiệp
5620201Lâm nghiệp6620201Lâm nghiệp
5620202Lâm sinh6620202Lâm sinh
5620203Làm vườn – cây cảnh6620203Làm vườn – cây cảnh
5620204Kỹ thuật cây cao su6620204Kỹ thuật cây cao su
5620205Sinh vật cảnh6620205Sinh vật cảnh
5620206Lâm nghiệp đô thị6620206Lâm nghiệp đô thị
5620207Quản lý tài nguyên rừng 6620207Quản lý tài nguyên rừng
5620208Kiểm lâm6620208Kiểm lâm
56203Thuỷ sản66203Thuỷ sản
5620301Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản6620301Công nghệ chế biến thủy sản
5620302Chế biến và bảo quản thuỷ sản 6620302Chế biến và bảo quản thuỷ sản 
5620303Nuôi trồng thuỷ sản6620303Nuôi trồng thuỷ sản
5620304Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt6620304Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt
5620305Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ 6620305Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ 
5620306Khai thác, đánh bắt hải sản6620306Khai thác, đánh bắt hải sản
5620307Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

5620308Khai thác hàng hải thuỷ sản

5620309Bệnh học thủy sản

5620310Phòng và chữa bệnh thủy sản6620310Phòng và chữa bệnh thủy sản
5620311Khuyến ngư

5620312Kiểm ngư6620312Kiểm ngư
564Thú y664Thú y
56401Thú y66401Thú y
5640101Thú y6640101Thú y
56402Dịch vụ thú y66402Dịch vụ thú y


6640201Dịch vụ thú y
5640202Dược thú y

56490Khác66490Khác
5649001Sản xuất thuốc thú y6649001Sản xuất thuốc thú y
5649002Sản xuất thuốc thủy y6649002Sản xuất thuốc thủy y
572Sức khoẻ672Sức khoẻ
57201Y học67201Y học
5720101Y sỹ 

5720102Y sỹ y học cổ truyền6720102Y học cổ truyền


6720103Y sinh học thể dục thể thao
57202Dược học67202Dược học
5720201Dược6720201Dược
5720202Kỹ thuật dược6720202Kỹ thuật dược 
5720203Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc6720203Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc
57203Điều dưỡng - Hộ sinh67203Điều dưỡng - Hộ sinh
5720301Điều dưỡng 6720301Điều dưỡng 
5720302Điều dưỡng y học cổ truyền6720302Điều dưỡng y học cổ truyền
5720303Hộ sinh6720303Hộ sinh
57204Dinh dưỡng67204Dinh dưỡng


6720401Dinh dưỡng
57206Kỹ thuật y học67206Kỹ thuật y học
5720601Kỹ thuật hình ảnh y học6720601Kỹ thuật hình ảnh y học
5720602Kỹ thuật xét nghiệm y học6720602Kỹ thuật xét nghiệm y học
5720603Kỹ thuật phục hồi chức năng6720603Kỹ thuật phục hồi chức năng
5720604Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng6720604Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng
5720605Kỹ thuật phục hình răng6720605Kỹ thuật phục hình răng
57290Khác67290Khác
5720701Dân số y tế

576Dịch vụ xã hội676Dịch vụ xã hội
57601Công tác xã hội67601Công tác xã hội
5760101Công tác xã hội6760101Công tác xã hội
5760102Công tác thanh thiếu niên6760102Công tác thanh thiếu niên
5760103Công tác công đoàn

5760104Lao động - Xã hội

57602Dịch vụ xã hội67602Dịch vụ xã hội
5760201Dịch vụ xã hội

5760202Chăm sóc và hỗ trợ gia đình

5760203Dịch vụ chăm sóc gia đình 6760203Dịch vụ chăm sóc gia đình 
581Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân681Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
58101Du lịch68101Du lịch
5810101Du lịch lữ hành 6810101Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
5810102Du lịch sinh thái

5810103Hướng dẫn du lịch6810103Hướng dẫn du lịch
5810104Quản trị lữ hành6810104Quản trị lữ hành 
5810105Quản trị du lịch MICE6810105Quản trị du lịch MICE
5810106Quản trị dịch vụ giải trí, thể thao6810106Quản trị dịch vụ giải trí, thể thao
5810107Điều hành tour du lịch6810107Điều hành tour du lịch
5810108Đặt giữ chỗ du lịch

5810109Đại lý lữ hành

58102Khách sạn, nhà hàng68102Khách sạn, nhà hàng
5810201Quản trị khách sạn6810201Quản trị khách sạn
5810202Quản trị khu Resort 6810202Quản trị khu Resort 
5810203Nghiệp vụ lễ tân6810203Quản trị lễ tân
5810204Nghiệp vụ lưu trú 6810204Quản trị buồng phòng
5810205Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn6810205Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
5810206Nghiệp vụ nhà hàng 6810206Quản trị nhà hàng 
5810207Kỹ thuật chế biến món ăn6810207Kỹ thuật chế biến món ăn
5810208Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống

5810209Kỹ thuật pha chế đồ uống 6810209Kỹ thuật pha chế đồ uống 
5810210Kỹ thuật làm bánh6810210Kỹ thuật làm bánh
58103Thể dục, thể thao68103Thể dục, thể thao
5810301Thể dục thể thao 6810302Huấn luyện thể thao
5810303Quản lý thể dục, thể thao6810303Quản lý thể dục, thể thao
58104Dịch vụ thẩm mỹ68104Dịch vụ thẩm mỹ
5810401Dịch vụ thẩm mỹ

5810402Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 

5810403Kỹ thuật chăm sóc tóc

5810404Chăm sóc sắc đẹp6810404Chăm sóc sắc đẹp
58105Kinh tế gia đình68105Kinh tế gia đình
5810501Kinh tế gia đình6810501Kinh tế gia đình
584Dịch vụ vận tải684Dịch vụ vận tải
58401Khai thác vận tải68401Khai thác vận tải


6840101Khai thác vận tải
5840102Khai thác cảng hàng không

5840103Khai thác vận tải đường biển

5840104Khai thác vận tải thủy nội địa

5840105Khai thác vận tải đường bộ

5840106Khai thác vận tải đường không

5840107Khai thác vận tải đường sắt

5840108Điều khiển phương tiện thủy nội địa6840108Điều khiển phương tiện thủy nội địa
5840109Điều khiển tàu biển6840109Điều khiển tàu biển
5840110Khai thác máy tàu biển6840110Khai thác máy tàu biển
5840111Khai thác máy tàu thủy6840111Khai thác máy tàu thủy
5840112Vận hành máy tàu thủy6840112Vận hành khai thác máy tàu
5840113Dịch vụ trên tàu biển

5840114Bảo đảm an toàn hàng hải6840114Bảo đảm an toàn hàng hải
5840115Vận hành thiết bị xếp dỡ hàng hóa hàng hải6840115Vận hành thiết bị xếp dỡ hàng hóa hàng hải
5840116Xếp dỡ cơ giới tổng hợp6840116Xếp dỡ cơ giới tổng hợp
5840117Đặt chỗ bán vé 

5840118Dịch vụ trên tàu bay

5840119Lái tàu bay dân dụng6840119Lái tàu bay dân dụng
5840120Điều hành bay6840120Điều hành bay
5840121Kiểm soát không lưu 6840121Kiểm soát không lưu 
5840122Thông tin tín hiệu đường sắt6840122Thông tin tín hiệu đường sắt
5840123Điều khiển tàu hỏa

5840124Lái tàu đường sắt6840124Lái tàu đường sắt
5840125Điều hành chạy tàu hỏa 6840125Điều hành chạy tàu hỏa 
5840126Lái xe chuyên dụng6840126Lái xe chuyên dụng
5840127Lái tàu điện6840127Lái tàu điện
5840128Điều hành đường sắt đô thị6840128Điều hành đường sắt đô thị
5840129Vận tải hành khách, hàng hóa đường sắt6840129Vận tải hành khách, hàng hóa đường sắt
58402Dịch vụ bưu chính 68402Dịch vụ bưu chính 
5840201Dịch vụ bưu chính

5840202Kinh doanh thiết bị viễn thông tin học6840202Kinh doanh thiết bị viễn thông tin học
5840203Kinh doanh dịch vụ Bưu chính Viễn thông6840203Kinh doanh dịch vụ Bưu chính Viễn thông
585Môi trường và bảo vệ môi trường685Môi trường và bảo vệ môi trường
58501Quản lý tài nguyên và môi trường68501Quản lý tài nguyên và môi trường
5850101Quản lý tài nguyên nước

5850102Quản lý đất đai6850102Quản lý đất đai 
5850103Quản lý tài nguyên và môi trường

5850104Bảo vệ môi trường đô thị6850104Bảo vệ môi trường đô thị
5850105Bảo vệ môi trường công nghiệp6850105Bảo vệ môi trường công nghiệp
5850106Bảo vệ môi trường biển6850106Bảo vệ môi trường biển
5850107Quản lý tài nguyên biển và hải đảo

5850108Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học

5850109Xử lý dầu tràn trên biển6850109Xử lý dầu tràn trên biển
5850110Xử lý rác thải6850110Xử lý rác thải
5850111An toàn phóng xạ

58502Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp68502Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
5850201An toàn lao động

5850202Bảo hộ lao động và môi trường

5850203Bảo hộ lao động 6850203Bảo hộ lao động 
586An ninh, quốc phòng686An ninh, quốc phòng
58601An ninh và trật tự xã hội68601An ninh và trật tự xã hội
5860101Kiểm tra an ninh hàng không6860101Kiểm tra an ninh hàng không
5860102Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không

5860103Nghiệp vụ an ninh khách sạn6860103Nghiệp vụ an ninh khách sạn


6860104Nghiệp vụ an ninh vận tải
5860105Kỹ thuật hình sự

5860106Điều tra trinh sát an ninh

5860107Điều tra trinh sát cảnh sát

5860108Quản lý xuất, nhập cảnh

5860109Quản lý hành chính về trật tự xã hội

5860110Quản lý trật tự an toàn giao thông

5860111Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân

5860112Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở

5860113Cảnh vệ

5860114Cảnh sát vũ trang

5860115Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn6860115Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu
 nạn
5860116Kỹ thuật mật mã an ninh

58602Quân sự68602Quân sự
5860201Biên phòng6860201Biên phòng 
5860202Đặc công6860202Chỉ huy tham mưu Lục quân
5860203Hậu cần quân sự

5860204Quân sự cơ sở

5860205Điệp báo chiến dịch

5860206Tình báo quân sự

5860207Trinh sát

5860208Trinh sát biên phòng

5860209Trinh sát đặc nhiệm

5860210Trinh sát kỹ thuật

5860211Huấn luyện động vật nghiệp vụ

5860212Kỹ thuật mật mã quân sự

5860213Quân khí

5860214Vũ khí bộ binh

5860215Kỹ thuật cơ điện tăng thiết giáp

5860216Sử dụng và sửa chữa thiết bị vô tuyến
 phòng không


5860217Sửa chữa xe máy công binh

5860218Sửa chữa và khai thác khí tài hoá học

5860219Khí tài quang học

5860220Phân tích chất độc quân sự

58690Khác68690Khác
5869001Vệ sỹ6869001Vệ sỹ
5869002Bảo vệ6869002Bảo vệ