Trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Tên ngành, nghề       : TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Tên tiếng Anh         : Plant cultivation and protection
Mã ngành, nghề        : 5620111
Trình độ đào tạo       : Trung cấp
Hình thức đào tạo     : Chính quy
Thời gian đào tạo     : 1-2 năm
Đối tượng tuyển sinh:
A. Học 2 năm: Tuyển thí sinh đã Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên
BHọc 1 năm: Tuyển thí sinh đáp ứng các tiêu chí sau
-    Có bằng tốt nghiệp THPT
-    Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (khác ngành) hoặc chứng chỉ Giáo dục nghề nghiệp từ 1 năm trở lên (cùng nhóm ngành, nghề)

Ca học và địa điểm học:
- Ca sáng:  07h30 - 11h30
- Ca chiều: 13h00 - 17h00
- Ca tối:     18h00 - 21h00

A. Học 2 năm: người học có 3 lựa chọn
     1. Học ca NGÀY tại Cơ sở 1 (Quận 1):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Ca sáng và chiều tùy theo môn học mà học lý thuyết tại quận 1 và thực hành tại quận 9. Thời khóa biểu tùy môn học mà học 1 buổi hoặc 2 buổi trong ngày.
       - Thứ 7 và CN: Nghỉ
     2. Học ca ĐÊM tại Cơ sở 1 (Quận 1):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Học lý thuyết tại quận 1 vào ca tối tại quận 1.
       - Thứ 7 và CN: Tùy theo môn học mà thực hành vào ca sáng hoặc chiều tại quận 9.
     3. Học ca NGÀY tại Cơ sở 2 (Quận 9):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Ca sáng và chiều tùy theo môn học mà học lý thuyết và thực hành tại quận 9. Thời khóa biểu tùy môn học mà học 1 buổi hoặc 2 buổi trong ngày.
       - Thứ 7 và CN: Nghỉ
B. Học 1 năm: người học có 1 lựa chọn duy nhất
     Học ca ĐÊM tại Cơ sở 1 (Quận 1):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Học lý thuyết tại quận 1 vào ca tối tại quận 1.
       - Thứ 7 và CN: Tùy theo môn học mà thực hành vào ca sáng hoặc chiều tại quận 9.

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp về Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các qui định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Chương trình trang bị cho người học những kiến thức chung về chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, tiếng anh, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng. Những kiến thức cơ sở về sinh lý thực vật, giống cây trồng, Đất – phân bón, Khí tượng nông nghiệp, Thủy nông, Bảo vệ thực vật đại cương, phương pháp thí nghiệm, Khuyến nông, pháp lệnh bảo vệ thực vật, quản lý kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật.
Chương trình trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn ngành trồng trọt như: kỹ thuật xử lý đất, lai tạo và nhân giống cây trồng, kỹ thuật trồng - chăm sóc - thu hoạch các loại cây lương thực, cây rau, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa cây cảnh quan trọng trong vùng và những kiến thức chuyên ngành bảo vệ thực vật: phân biệt được đặc điểm của từng đối tượng sâu bệnh, chẩn đoán và phòng trị bệnh và biện pháp phòng chống dịch hại, kiến thức về hệ thống quản lý sản xuất cây trồng chất lượng, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường... Đồng thời người học được rèn luyện kỹ năng nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
+ Kiến thức:
-    Trình bày được những kiến thức cơ bản về: sinh lý thực vật, giống cây trồng; Đất và dinh dưỡng cây trồng và mối liên hệ giữa cây trồng với các môn học khác có liên quan.
-     Trình bày được kiến thức cơ bản về khí tượng nông nghiệp, thời tiết khí hậu ảnh hưởng đến cây trồng.
-     Trình bày được kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng phổ biến quan trọng như: các loại rau, cây lương thực, cây hoa và cây cảnh, cây ăn quả, cây công nghiệp và sản xuất rau theo chuẩn Việt GAP.
-     Trình bày được những kiến thức cơ bản về côn trùng, bệnh cây và các loại sâu bệnh hại phổ biến quan trọng trên cây trồng.
-     Trình bày được kiến thức cơ bản về các loại thuốc Bảo vệ thực vật, hiểu rõ tác động, độ độc của từng loại thuốc, cách dùng thuốc phòng trừ sâu bệnh đối với cây trồng.
-     Trình bày được các điều lệ qui định của nhà nước về quản lý, sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ  thực vật và kiểm dịch thực vật.
-     Áp dụng được kiến thức trên vào sản xuất trồng trọt, bảo vệ thực vật và khuyến nông.
+ Kỹ năng:
-    Thực hiện thành thạo các thao tác làm đất lên luống, trồng và chăm sóc cây.
-    Thực hiện thành thạo các thao tác xử lý hạt giống, gieo ươm, giâm cành, chiết, ghép cây.
-    Biết cách điều tra phát hiện các loại sâu bệnh gây hại phổ biến trên cây trồng và ngoài đồng ruộng.
-    Biết cách nhận biết triệu chứng sâu bệnh hại cây trồng và áp dụng biện pháp phòng trừ.
-    Biết sử dụng thuốc đúng loại, đúng qui cách và sử dụng phun thuốc phòng chống sâu bệnh cho cây trồng.Vận dụng được một số biện pháp phòng ngừa và dập tắt dịch sâu bệnh.
-    Nắm vững những điều lệ qui định của nhà nước về quản lý sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV và kiểm dịch thực vật.
-    Chẩn đoán sâu bệnh gây hại và triệu chứng thừa/thiếu dinh dưỡng cây trồng.
-    Bố trí thí nghiệm ngoài đồng và theo dõi về sâu bệnh hại cây trồng.
-    Bảo vệ cây trồng bằng nhiều biện pháp
-    Bảo vệ môi trường và hướng dẫn về sản xuất bền vững
-    Tổ chức các buổi Hội thảo khuyến nông.
-    Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc.
+ Thái độ nghề nghiệp:
-    Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, rèn luyện tính cần cù chịu khó, tác phong làm việc nghiêm túc, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp.
-    Có ý thức vươn lên trong học tập nâng cao trình độ, phát huy sáng tạo đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất trồng trọt nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng và giá trị kinh tế cao.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội làm việc tại:
  • Các cơ sở sản xuất và nghiên cứu thực nghiệm về cây lương thực, cây công nghiệp, cây rau quả, cây hoa và cây cảnh. 
  • Các chi cục – trạm BVTV, trạm khuyến nông, phòng nông nghiệp quận huyện.
  • Các trung tâm nghiên cứu sản xuất giống cây trồng, phòng kỹ thuật của các trang trại, các cơ sở sản xuất, kinh doanh - dịch vụ giống cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật.
  • Có thể học nâng cao trình độ ở các trường cao đẳng, đại học có đào tạo chuyên ngành Trồng trọt, ngành Bảo vệ Thực vật, ngành khuyến nông.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
-    Số lượng môn học, mô đun: Tùy theo học sinh học hệ 1 năm hay 2 năm mà có số lượng môn học phù hợp.
-    Số lượng tiết lý thuyết chiếm 1/3 thời gian học
-    Số lượng tiết thực hành chiếm 2/3 thời gian học

3. Nội dung chương trình: Tùy theo mỗi năm học mà trường chọn một số môn để học sinh học tập
a) Các môn học chung/đại cương
-    Chính trị
-    Pháp luật
-    Giáo dục thể chất
-    Giáo dục Quốc phòng và An ninh
-    Tin học ứng dụng
-    Tiếng Anh
-    Khởi tạo doanh nghiệp
b) Các môn học, mô đun chuyên môn 
b1. Môn học, mô đun cơ sở
-    Sinh lý Thực vật
-    Giống cây trồng – Kiểm định giống
-    Đất và phân bón
-    Sinh thái Nông nghiệp
-    Khí tượng Nông nghiệp
-    Cơ giới hóa Nông nghiệp
-    Thủy nông
-    Tổ chức quản lý sản xuất
-    Bảo vệ thực vật đại cương
-    Phương pháp thí nghiệm
-    Khuyến nông
-    Bảo vệ môi trường đại cương
-    Côn trùng đại cương
-    Bệnh cây đại cương
-    Quản lý cỏ dại và động vật hại cây trồng
-    Thuốc bảo vệ thực vật
-    Điều tra dự tính dự báo dịch hại
-    Đấu tranh sinh học
b2. Môn học, mô đun chuyên môn
-    Cây lương thực (Lúa, ngô,....)
-    Cây rau
-    Cây ăn quả
-    Cây hoa – cây cảnh
-    Cây công nghiệp (Cây cà phê, cây tiêu, cây điều, cây cao su....)
-    Thuốc bảo vệ thực vật
-    Pháp luật chuyên ngành
-    Côn trùng chuyên khoa
-    Bệnh cây chuyên khoa
-    Sản xuất rau theo chuẩn VietGAP
-    Trồng nấm
b3. Thực tập
-    Thực tập địa bàn sản xuất
-    Thực tập Tốt nghiệp
c) Thi tốt nghiệp
-    Người học phải học hết chương trình đào tạo Trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thì sẽ đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp.
-    Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm 3 môn: Chính trị, Lý thuyết tổng hợp, Thực hành nghề nghiệp.