Trung cấp Trắc địa - Địa hình - Địa chính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP TRẮC ĐỊA -ĐỊA HÌNH - ĐỊA CHÍNH
Tên ngành, nghề       : TRẮC ĐỊA - ĐỊA HÌNH - ĐỊA CHÍNH
Tên tiếng Anh          : Geodetics - Geography - Cadastre
Mã ngành, nghề        : 5510907
Trình độ đào tạo       : Trung cấp
Hình thức đào tạo     : Chính quy
Thời gian đào tạo     : 1-2 năm
Đối tượng tuyển sinh:
A. Học 2 năm: Tuyển thí sinh đã Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên
BHọc 1 năm: Tuyển thí sinh đáp ứng các tiêu chí sau
-    Có bằng tốt nghiệp THPT
-    Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (khác ngành) hoặc chứng chỉ Giáo dục nghề nghiệp từ 1 năm trở lên (cùng nhóm ngành, nghề)

Ca học và địa điểm học:
- Ca sáng:  07h30 - 11h30
- Ca chiều: 13h00 - 17h00
- Ca tối:     18h00 - 21h00

A. Học 2 năm: người học có 3 lựa chọn
     1. Học ca NGÀY tại Cơ sở 1 (Quận 1):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Ca sáng và chiều tùy theo môn học mà học lý thuyết tại quận 1 và thực hành tại quận 9. Thời khóa biểu tùy môn học mà học 1 buổi hoặc 2 buổi trong ngày.
       - Thứ 7 và CN: Nghỉ
     2. Học ca ĐÊM tại Cơ sở 1 (Quận 1):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Học lý thuyết tại quận 1 vào ca tối tại quận 1.
       - Thứ 7 và CN: Tùy theo môn học mà thực hành vào ca sáng hoặc chiều tại quận 9.
     3. Học ca NGÀY tại Cơ sở 2 (Quận 9):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Ca sáng và chiều tùy theo môn học mà học lý thuyết và thực hành tại quận 9. Thời khóa biểu tùy môn học mà học 1 buổi hoặc 2 buổi trong ngày.
       - Thứ 7 và CN: Nghỉ
B. Học 1 năm: người học có 1 lựa chọn duy nhất
     Học ca ĐÊM tại Cơ sở 1 (Quận 1):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Học lý thuyết tại quận 1 vào ca tối tại quận 1.
       - Thứ 7 và CN: Tùy theo môn học mà thực hành vào ca sáng hoặc chiều tại quận 9.
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
     Chương trình khung trung cấp ngành Trắc địa - Địa hình - Địa chính được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Trắc địa trình độ trung cấp, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác trắc địa - địa hình - địa chính, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
     Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về công tác đo đạc địa hình, đo đạc địa chính, đo đạc các công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện và xây dựng bản đồ. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.
     Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên trắc địa trình độ trung cấp, có khả năng thực hiện được việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình; tổ chức đo đạc khảo sát các công trình xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện....; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu các công trình đo đạc tại các cơ sở trắc địa-bản đồ, phòng tài nguyên môi trường cấp huyện, cán bộ địa chính cấp xã…
1.2. Mục tiêu cụ thể:
+ Kiến thức:
-    Trình bày được những nội dung cơ bản về phương pháp và quy trình thành lập các loại bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề; cách xây dựng lưới khống chế mặt bằng và độ cao phục vụ cho công tác đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ.
-    Nêu được nguyên lý và các phương pháp đo bằng các thiết bị công nghệ mới khi thành lập bản đồ.
-    Trình bày được kiến thức về đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; chỉnh lý các biến động về đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở.
+ Kỹ năng:
-    Thao tác thành thạo, an toàn các thiết bị, máy móc đo đạc.
-    Thực hiện được công tác đo vẽ và tổ chức đo vẽ bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, kiểm tra đánh giá chất lượng đo vẽ bản đồ.
-    Đo đạc, khảo sát thiết kế được các công trình đơn giản; theo dõi, xử lý số liệu về đo đạc trong xây dựng các công trình.
-    Sử dụng được các loại ảnh hàng không vào công tác đo vẽ bản đồ.
-    Sử dụng được các phần mềm tin học chuyên ngành để số hóa bản đồ.
+ Thái độ nghề nghiệp:
-    Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội làm việc tại:
  • Phòng Tài nguyên – Môi trường, Sở Tài nguyên – Môi trường
  • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
  • Cơ quan bồi thường giải phóng mặt bằng
  • Công ty dịch vụ công ích trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp
  • Các đơn vị có chức năng đo vẽ địa chính, thực hiện nhiệm vụ trắc địa tại các đơn vị thi công công trình.
  • Có thể học nâng cao ở các trường cao đẳng, đại học có đào tạo chuyên ngành Trắc địa – Địa hình – Địa chính, Công nghệ địa chính, Quản lý đất đai.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
-    Số lượng môn học:  25 môn học
-    Khối lượng kiến thức kỹ năng toàn khóa học:  1830   giờ
-    Khối lượng các môn học chung: 210 giờ
-    Khối lượng các môn chuyên môn:   1620   giờ
-    Khối lượng lý thuyết: 630    giờ. Thực hành, thực tập: 1200     giờ
-    Thời gian khóa học:  2 năm

3. Nội dung chương trình: Tùy theo mỗi năm học mà trường chọn một số môn để học sinh học tập
a) Các môn học chung/đại cương
-    Chính trị
-    Pháp luật
-    Giáo dục thể chất
-    Giáo dục Quốc phòng và An ninh
-    Tin học
-    Tiếng Anh
-    Hội nhập kinh tế Quốc tế về tài nguyên và môi trường
-    Dân số học
b) Các môn học, mô đun chuyên môn 
b1. Môn học, mô đun cơ sở
-    Toán cao cấp
-    Trắc địa phổ thông phần 1
-    Trắc địa phổ thông phần 2
-    Trắc địa phổ thông phần 3
-    Trắc địa phổ thông phần 4
-    Pháp luật tài nguyên và môi trường
-    Xây dựng lưới khống chế
-    Đo dài điện tử
-    Bảo vệ môi trường
b2. Môn học, mô đun chuyên môn
-    Vẽ bản đồ
-    Sai số - Bình sai
-    Đăng ký và thống kê đất đai
-    Trắc địa ảnh phần 1
-    Trắc địa ảnh phần 2
-    Trắc địa ảnh phần 3
-    Trắc địa công trình phần 1
-    Trắc địa công trình phần 2
-    Trắc địa công trình phần 3
-    Trắc địa biển
-    Thành lập bản đồ bằng công nghệ số
-    Xử lý ảnh viễn thám
-    Tăng dày khống chế ảnh
b3. Thực tập
-    Thực tập nghề nghiệp
-    Thực tập Trắc địa phổ thông
-    Thực tập Trắc địa ảnh
-    Thực tập Trắc địa công trình
-    Thực tập Công nghệ số
-    Thực tập tốt nghiệp
c) Thi tốt nghiệp
-    Người học phải học hết chương trình đào tạo Trung cấp Trắc địa - Địa hình - Địa chính thì sẽ đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp.
-    Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm 3 môn: Chính trị, Lý thuyết tổng hợp, Thực hành nghề nghiệp.


MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN
1. Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng-an ninh. Nội dung bao gồm: quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh, chính trị quân sự lực lượng dân quân tự vệ, kỹ thuật và chiến thuật quân sự, kỹ thuật sử dụng vũ khí thông thường. 
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng - an ninh, về cấu tạo, nguyên lý và sử dụng được một số vũ khí bộ binh thông thường, thành thạo điều lệnh đội ngũ, vận dụng được kiến thức đã học để rèn luyện nếp ngăn nắp, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, kỷ luật và ý thức được trách nhiệm của bản thân cùng toàn Đảng toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Chính trị
Học phần này cung cấp cho học sinh những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội, con người, những nội dung cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về tự nhiên, xã hội, con người, về Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh từ đó có cái nhìn khoa học về các vấn đề, phân tích, đánh giá được các vấn đề chính trị, xã hội, sống hòa nhập với cộng đồng và môi trường; tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
3. Giáo dục thể chất
Học phần cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản về Giáo dục thể chất.
Nội dung bao gồm: Ý nghĩa, tác dụng của thể dục thể thao đối với sự phát triển của cơ thể, bài thể dục buổi sáng, chạy bền, chạy cự li ngắn, nhảy cao nằm nghiêng. Ngoài ra chương trình có thể còn được bổ sung các nội dung như sau: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Bơi lội.
Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng tự rèn luyện thân thể, hình thành lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao tại cơ sở.
4. Tin học
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về Tin học. Nội dung bao gồm các vấn đề về sử dụng máy tính và quản lý tệp với Windows, soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình diễn điện tử - PowerPoint và Internet. 
Sau khi học xong học phần này, người học sử dụng được máy tính để soạn thảo văn bản; trình diễn báo cáo; sử dụng máy tính để tính toán thống kê; sử dụng và khai thác được một số dịch vụ của Internet.
5. Ngoại ngữ
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng ngoại ngữ. Nội dung bao gồm những vấn đề căn bản về ngôn ngữ, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng. 
Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được cấu trúc ngữ pháp cơ bản, có được một vốn từ căn bản và cần thiết để có khả năng nghe, nói, đọc, viết, giao tiếp thông thường ở mức tối thiểu và có thể đọc hiểu tài liệu, trao đổi và sưu tầm thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu bằng ngoại ngữ được học với sự trợ giúp của Từ điển làm nền tảng để tiếp cận khoa học kỹ thuật, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn, tạo cơ hội cho học sinh nâng cao kiến thức và ý thức về những khác biệt văn hoá liên quan đến việc sử dụng ngoại ngữ hợp tác trong lao động và giao tiếp. 
6. Pháp luật
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật. Nội dung bao gồm: Một số vấn đề về Nhà nước và pháp luật; một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam.
Sau khi học xong học phần này, người học giải thích được những vấn đề cơ bản về Nhà nước, pháp luật và một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam, vận dụng được kiến thức đã học để xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư, hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật; biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội, trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày. 
7. Hội nhập kinh tế Quốc tế về Tài nguyên và Môi trường
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức về WTO, những cam kết và lộ trình thực hiện các cam kết của Việt Nam về Tài nguyên và Môi trường khi vào tổ chức này, công tác đo đạc bản đồ, quản lý nguồn tài nguyên khác và bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được kiến thức về WTO, nội dung các cam kết của Việt Nam về Tài nguyên và Môi trường, lộ trình của Việt Nam thực hiện các cam kết liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường và nội dung công tác đo đạc bản đồ trong thời kỳ hội nhập.
8. Dân số học
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức về quy mô và cơ cấu dân số Việt Nam; mức sinh, tử và các yếu tố ảnh hưởng như di dân, đô thị hoá, sự bùng nổ dân số, phương pháp dự báo và các chính sách về dân số.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được kiến thức về sự gia tăng dân số, ảnh hưởng của việc bùng nổ dân số đến sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, nội dung các cam kết của Việt Nam về chính sách dân số. 
9. Toán cao cấp
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về định nghĩa, tính chất của định thức, ma trận, đồ thị, đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi số. 
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những định nghĩa, giải được các bài toán về hệ phương trình tuyến tính, ma trận chuyển vị, ma trận nghịch đảo, khảo sát về đồ thị hàm số, các bài toán về đạo hàm, tích phân, vi phân.
10. Trắc địa phổ thông phần 1
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về một số kiến thức chung của trái đất và bản đồ, kiến thức về định hướng đường thẳng, định hướng bản đồ. 
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được hình dạng, kích thước quả đất, các đơn vị thường dùng trong trắc địa, tỷ lệ bản đồ, các dạng lưới chiếu bản đồ, định hướng đường thẳng, định hướng bản đồ.
11. Trắc địa phổ thông phần 2
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về đo góc, đo khoảng cách và đo chênh cao. 
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được thao tác đo, ghi sổ và tính toán các kết quả về đo góc, đo khoảng cách, đo chênh cao bằng các loại dụng cụ và máy móc đo đạc thường dùng.
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong học phần Trắc địa phần 1.
12. Trắc địa phổ thông phần 3
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về xây dựng lưới khống chế mặt bằng và lưới khống chế độ cao.
Sau khi học xong học phần này, người học xây dựng được lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao; đo và tính toán được tọa độ, độ cao cho các điểm trong lưới khống chế mặt bằng và độ cao.
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong học phần Trắc địa phần 1,2.
13. Trắc địa phổ thông phần 4
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về đo vẽ bản đồ địa hình, đo vẽ bản đồ địa chính.
Sau khi học xong học phần này, người học làm được các công việc đo đạc khi đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc thông thường, phương pháp toàn đạc điện tử.
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong học phần trắc địa 1,2,3.
14. Pháp luật tài nguyên và môi trường
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về một số vấn đề chung về Nhà nước và Pháp luật, về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và về pháp luật tài nguyên Môi trường.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những vấn đề chung về Nhà nước và Pháp luật, trình bày được nội dung cơ bản của pháp luật về Tài nguyên và Môi trường như luật đất đai, luật khoán sản, luật bảo vệ môi trường, luật đo đạc bản đồ.
15. Xây dựng lưới khống chế
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về xây dựng lưới khống chế tọa độ theo các phương pháp truyền thống, cấu trúc của hệ thống định vị toàn cầu(GPS) và các phương pháp đo GPS, xây dựng lưới tọa độ bằng công nghệ GPS, xây dựng lưới khống chế độ cao. 
Sau khi học xong học phần này, người học sử dụng được các thiết bị, máy móc đo đạc và các phương pháp đo để xây dựng lưới khống chế tọa độ, lưới khống chế độ cao theo các phương pháp truyền thống và phương pháp đo GPS.
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong các học phần trắc địa phổ thông.
16. Đo dài điện tử
Học phần này trang bị cho học sinh những kiến thức về nguyên lý, các phương pháp đo chiều dài bằng máy điện tử trong trắc địa.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được nguyên lý, các phương pháp đo chiều dài bằng máy điện tử trong công tác trắc địa. 
17. Bảo vệ môi trường
Học phần này trang bị cho học sinh những kiến thức chung về bảo vệ môi trường: Mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, hệ thống bảo vệ và quản lý môi trường....
Sau khi học xong học phần này, người học sử dụng được các công cụ: Công cụ pháp luật, công cụ kinh tế, công cụ kỹ thuật.... trong công tác tổ chức bảo vệ môi trường. 
18. Vẽ bản đồ
Học phần này trang bị cho học sinh những kiến thức, các kỹ năng cơ bản về cách sử dụng các vật liệu, các dụng cụ vẽ bản đồ theo phương pháp truyền thống, các nguyên tắc về chữ viết, số và vẽ các ký hiệu bản đồ địa hình, bản đồ địa chính.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được tờ bản đồ địa hình, tờ bản đồ địa chính theo tỷ lệ quy định bằng các chữ, các số và các ký hiệu theo quy phạm ký hiệu quy định. 
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong các học phần trắc địa phổ thông.
19. Sai số bình sai
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức về lý thuyết chung của sai số - bình sai và các phương pháp giải của bình sai trực tiếp, bình sai gián tiếp, bình sai điều kiện và các phương pháp bình sai khác.
Sau khi học xong học phần này, người học làm được các bài tập về bình sai trực tiếp, bình sai gián tiếp, bình sai điều kiện khi có các số liệu đo, sơ đồ đo.
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong học phần Trắc địa phổ thông, lưới khống chế.
20. Đăng ký và thống kê đất đai
Học phần này cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về đăng ký quyền sử dụng đất và về thống kê, kiểm kê đất đai.
Sau khi học xong học phần này, người học làm được công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập được hồ sơ địa chính, đăng ký được biến động sử dụng đất, làm được công tác thống kê, kiểm kê đất đai theo hệ thống biểu bảng quy định.
Điều kiện tiên quyết: Đã học xong trắc địa phổ thông, vẽ bản đồ.
21. Trắc địa ảnh phần 1
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về sự tạo ảnh quang học, về các phương pháp chụp ảnh máy bay và các đặc tính của ảnh đơn.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những kiến thức cơ bản về sự tạo ảnh quang học, về các phương pháp bay chụp ảnh hàng không và các đặc tính của ảnh đơn.
22. Trắc địa ảnh phần 2
Học phần này trang bị cho học sinh những kiến thức về quy trình thành lập bản đồ bằng phương pháp lập thể, về quy trình thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính bằng ảnh máy bay theo phương pháp phối hợp.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được quá trình thành lập bản đồ bằng phương pháp lập thể, trình bày được quá trình thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính bằng phương pháp phối hợp, làm được một số công việc ngoại nghiệp trong quy trình công nghệ của các phương pháp lập thể, phương pháp phối hợp.
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong trắc địa ảnh phần 1.
23. Trắc địa ảnh phần 3
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về phương pháp đoán đọc, phương pháp điều vẽ ảnh hàng không, về cách kiểm tra, nghiệm thu đánh giá chất lượng thành quả ngoại nghiệp trong trắc địa ảnh.
Sau khi học xong học phần này, người học làm được các công việc về đoán đọc và điều vẽ các tấm ảnh hàng không, làm được công tác tổ chức, kiểm tra nghiệm thu và đánh giá chất lượng thành quả ngoại nghiệp, làm được công việc hiện chỉnh và cách thực hiện chỉnh lý bản đồ địa hình ở tỷ lệ trung bình theo ảnh chụp từ máy bay. 
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong trắc địa ảnh phần 1, 2.
24. Trắc địa công trình phần 1
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về đo đạc các yếu tố thủy văn, về công tác trắc địa trong khảo sát, xây dựng các công trình thủy lợi.
Sau khi học xong học phần này, người học nêu được cách sử dụng các dụng cụ đo để đo và xác định các yếu tố thủy văn như đo cao mực nước, lưu tốc dòng chảy, hướng dòng chảy và lưu lượng dòng chảy, đo và vẽ được bản đồ địa hình đáy dòng chảy, vùng hồ chứa nước.         
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong trắc địa phổ thông, lưới khống chế, sai số bình sai, vẽ bản đồ.
25. Trắc địa công trình phần 2
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công tác trắc địa trong khảo sát xây dựng cầu, công tác trắc địa trong khảo sát xây dựng đường giao thông.
Sau khi học xong học phần này, người học nêu được phương pháp đo đạc để đo vẽ bản đồ địa vật, bản đồ chi tiết tỷ lệ lớn, bố trí tâm trụ và mố cầu, đo vẽ được mặt cắt dọc, mặt cắt ngang tuyến đường, bố trí được các điểm chính, các điểm chi tiết trên đường cong tròn từ bản thiết kế ra thực địa.
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong trắc địa phổ thông, lưới khống chế, sai số bình sai, vẽ bản đồ.
26. Trắc địa công trình phần 3
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công tác trắc địa, lập lưới ô vuông xây dựng, công tác trắc địa khi bố trí các công trình công nghiệp và dân dụng. 
Sau khi học xong học phần này, người học bố trí được lưới ô vuông xây dựng từ bản thiết kế ra thực địa, bố trí được các trục cơ bản, các trục chi tiết của các công trình dân dụng, khu công nghiệp từ bản thiết kế ra thực địa.
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong trắc địa phổ thông, lưới khống chế, sai số bình sai, vẽ bản đồ.
27. Trắc địa biển
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa hình đáy biển.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được quá trình thành lập bản đồ địa hình đáy biển từ đo cao mực nước biển, đo độ sâu mực nước biển, xác định vị trí các điểm đo sâu và độ cao các điểm đáy. 
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong trắc địa phổ thông, vẽ bản đồ.
28. Thành lập bản đồ bằng công nghệ số
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về tính năng và tác dụng của các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công tác thành lập bản đồ số.
Sau khi học xong học phần này, người học sử dụng được các phần mềm chuyên ngành để thành lập các loại bản đồ số. 
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong môn học trắc địa phổ thông, vẽ bản đồ.
29. Xử lý ảnh viễn thám
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về tư liệu ảnh viễn thám và các phương pháp xử lý ảnh viễn thám phục vụ cho việc thành lập bản đồ để quản lý tài nguyên và môi trường.
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, mục đích và nội dung chủ yếu của tư liệu ảnh viễn thám và các phương pháp xử lý ảnh viễn thám để phục vụ cho việc quản lý tài nguyên và môi trường.
30. Tăng dày khống chế ảnh
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về các phương pháp tăng dày khống chế ảnh. 
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được cách xác định toạ độ trắc địa của các điểm khống chế ảnh phục vụ cho nhiệm vụ đo vẽ ảnh.
31. Thực tập Trắc địa phổ thông
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thực tế về đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, cách thức tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại nơi thực tập để củng cố toàn diện kiến thức lý thuyết đã học. 
Sau khi thực tập môn Trắc địa phổ thông, người học có khả năng tự tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc thuộc chuyên môn đã học như đo đạc lập bản đồ địa chính; bản đồ địa hình ...
 Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong học phần Trắc địa phổ thông.
32. Thực tập Trắc địa ảnh
Học phần này cung cấp cho học sinh những kỹ năng thực tế về phương pháp đoán đọc, phương pháp điều vẽ ảnh hàng không, về cách kiểm tra, nghiệm thu đánh giá chất lượng thành quả ngoại nghiệp trong trắc địa ảnh, tăng dày khống chế ảnh, cách thức tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại nơi thực tập để củng cố toàn diện kiến thức lý thuyết đã học. 
Sau khi thực tập môn Trắc địa ảnh, người học có khả năng tự tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc thuộc chuyên môn đã học như đoán đọc, điều vẽ và hiện chỉnh ảnh hàng không, biên tập bản đồ ảnh ...
 Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong Trắc địa ảnh.
33. Thực tập Trắc địa công trình
Học phần này cung cấp cho học sinh những kỹ năng thực tế về công tác trắc địa trong khảo sát xây dựng cầu, công tác trắc địa trong khảo sát xây dựng đường giao thông, cách lập lưới ô vuông xây dựng, công tác trắc địa khi bố trí các công trình công nghiệp và dân dụng, cách thức tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại nơi thực tập để củng cố toàn diện kiến thức lý thuyết đã học. 
Sau khi thực tập môn Trắc địa công trình, người học có khả năng tự tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc thuộc chuyên môn đã học như thành lập bản đồ chi tiết tỷ lệ lớn, bố trí tâm trụ và mố cầu, đo vẽ được mặt cắt dọc, mặt cắt ngang tuyến đường, bố trí được các trục cơ bản, các trục chi tiết của các công trình dân dụng, khu công nghiệp từ bản thiết kế ra thực địa...
 Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong các học phần Trắc địa công trình.
34. Thực tập Công nghệ số
Học phần này cung cấp cho học sinh những kỹ năng thực tế về cách sử dụng các phần mềm vào việc biên tập, chỉnh sửa và số hoá các loại bản đồ như bản đồ địa chính, bản đồ địa hình và các loại bản đồ chuyên đề khác. 
Sau khi thực tập học phần Công nghệ số, người học có khả năng tự sử dụng các phần mềm một cách thành thạo để thực hiện các công việc thuộc chuyên môn đã học như truyền trút số liệu đo vào máy tính, nối các điểm chi tiết với nhau, tính toán diện tích các thửa đát, biên tập tờ bản đồ....
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong Thành lập bản đồ bằng công nghệ số 
35. Thực tập tốt nghiệp
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức tổng hợp về chuyên môn trắc địa để học sinh áp dụng vào thực tế thông qua việc đo vẽ thành lập được các loại bản đồ địa hình, địa chính, bố trí được công trình từ bản thiết kế ra thực địa, làm được các công việc đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không. 
Sau khi thực tập tốt nghiệp người học thu thập tài liệu, số liệu để phân tích, tổng hợp và viết được báo cáo thực tập tốt nghiệp theo nội dung đã quy định và báo cáo kết quả trước Hội đồng đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp của nhà trường.
Điều kiện tiên quyết: Sau khi hoàn thành học phần chuyên môn; thực tập nghề nghiệp.