Trung cấp Thiết kế cảnh quan, hoa viên

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP THIẾT KẾ CẢNH QUAN, HOA VIÊN

Tên ngành, nghề       : THIẾT KẾ CẢNH QUAN, HOA VIÊN
Tên tiếng Anh          : Landscape, garden design
Mã ngành, nghề        : 5580103
Trình độ đào tạo       : Trung cấp
Hình thức đào tạo     : Chính quy
Thời gian đào tạo     : 2 năm
Đối tượng tuyển sinh: Tuyển thí sinh đã Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

Ca học và địa điểm học:
- Ca sáng:  07h30 - 11h30
- Ca chiều: 13h00 - 17h00
- Ca tối:     18h00 - 21h00

Người học có 3 lựa chọn
     1. Học ca NGÀY tại Cơ sở 1 (Quận 1):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Ca sáng và chiều tùy theo môn học mà học lý thuyết tại quận 1 và thực hành tại quận 9. Thời khóa biểu tùy môn học mà học 1 buổi hoặc 2 buổi trong ngày.
       - Thứ 7 và CN: Nghỉ
     2. Học ca ĐÊM tại Cơ sở 1 (Quận 1):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Học lý thuyết tại quận 1 vào ca tối tại quận 1.
       - Thứ 7 và CN: Tùy theo môn học mà thực hành vào ca sáng hoặc chiều tại quận 9.
     3. Học ca NGÀY tại Cơ sở 2 (Quận 9):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Ca sáng và chiều tùy theo môn học mà học lý thuyết và thực hành tại quận 9. Thời khóa biểu tùy môn học mà học 1 buổi hoặc 2 buổi trong ngày.
       - Thứ 7 và CN: Nghỉ

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
     Chương trình trung cấp ngành Thiết kế Cảnh quan Hoa viên được xây dựng để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp về Thiết kế cảnh quan hoa viên, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các qui định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân và xã hội.
     Chương trình trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn về quy hoạch cảnh quan, hiểu được mối quan hệ biện chứng về các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến quy hoạch, giúp cho học viên nắm được nguyên lý và phương pháp lập quy hoạch cảnh quan vùng đô thị cũng như các khu vực khác; bên cạnh đó môn học còn trang bị cho người học kiến thức cơ bản nguyên lý thiết kế cảnh quan, hoa viên.
     Trên cơ sở các kiến thức lý thuyết được học, học viên sẽ thực hành rèn luyện kỹ năng tay nghề về nguyên tắc phối kết cây xanh bằng phần mềm photoshop và Sketchup; thực hành các bước cần chuẩn bị khi thi công công trình cảnh quan; chăm sóc cây xanh, thảm cỏ đô thị, sân vườn, biệt thự… bảo tồn các công trình phụ của cảnh quan đô thị, các vật trang trí nơi công cộng, sử dụng các dụng cụ trong bảo dưỡng cảnh quan
     Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng vận dụng được kiến thức cơ bản về nguyên tắc phối kết cây xanh bằng phần mềm photoshop và Sketchup để có thể phối kết cây xanh trên mô hình cảnh quan sân vườn nhỏ; đọc được bản vẽ, hiểu được các công trình hạ tầng, chăm sóc cây xanh đô thị, các khu du lịch sinh thái, resot, sân vườn. Bên cạnh đó người học có thể học nâng cao trình độ ở các trường Đại Học có đào tạo chuyên ngành Thiết kế Cảnh quan Hoa viên.

1.2. Mục tiêu cụ thể:
+ Kiến thức:
-     Trình bày được được kiến thức cơ bản về các loài cây thường sử dụng trong thiết kế cảnh quan; đặc điểm từng loài hoa – cây cảnh để từ đó có cách bố trí cho phù hợp với điều kiện ngoại cảnh; phân loại được các loài cây, bố trí được các loài cây trong thiết kế cảnh quan hoa viên.
-     Trình bày được những kiến thức cơ bản về quy hoạch cảnh quan, hiểu được mối quan hệ về các nhân tố tự nhiên đến quy hoạch; phương pháp lập quy hoạch cảnh quan vùng đô thị cũng như các khu vực khác; nguyên lý thiết kế cảnh quan, hoa viên.
-     Trình bày được kiến thức cơ bản về các công trình hạ tầng đô thị, các vấn đề cần lưu ý khi thi công; trình bày được các bước cần chuẩn bị khi thi công công trình cảnh quan; có thể đọc được bản vẽ kỹ thuật và hiểu được các công trình hạ tầng chuẩn bị thi công được công trình cảnh quan hoa viên.
-     Trình bày được các kiến thức cơ bản trong bảo dưỡng, chăm sóc hoa, cây cảnh, thảm cỏ, cây xanh đô thị, sân vườn, biệt thự, resot và các khu du lịch sinh thái, … biện pháp bảo tồn các công trình phụ của cảnh quan đô thị, các vật trang trí nơi công cộng; phương pháp sử dụng các dụng cụ trong bảo dưỡng cảnh quan, hoa viên.
+ Kỹ năng:
-     Thành thạo trong việc phân loại các loài hoa, cây cảnh, cây xanh; bố trí một cách khoa học các loài cây trong thiết kế cảnh quan.
-     Thành thạo trong việc quy hoạch và thiết kế được mô hình cảnh quan sân vườn.
-     Biết cách đọc bản vẽ, hiểu được các công trình hạ tầng, có thể thi công được công trinh với quy mô nhỏ.
-     Nắm vững phương pháp bảo dưỡng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và cây xanh đô thị, các khu du lịch sinh thái, resort, sân vườn...
+ Thái độ nghề nghiệp:
-    Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi học xong chương trình, học sinh có thể làm tại:
-     Các cơ sở thiết kế cảnh quan hoa viên, phối kết cây xanh bằng phần mềm photoshop và Sketchup để có thể phối kết cây xanh trên mô hình cảnh quan sân vườn nhỏ;
-     Các cơ sở thi công cảnh quan hoa viên, đọc được bản vẽ, hiểu được các công trình hạ tầng, chăm sóc cây xanh đô thị, các khu du lịch sinh thái, resot, sân vườn;
-     Các cơ sở bảo dưỡng cảnh quan hoa viên, chăm sóc cây xanh đô thị, các khu du lịch sinh thái, resort, sân vườn.
-     Có thể học nâng cao trình độ ở các trường cao đẳng, đại học có đào tạo thiết kế cảnh quan hoa viên.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
-     Số lượng môn học, mô đun: 26 môn.
-     Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1.830 giờ
-     Khối lượng các môn học chung /đại cương: 210 giờ
-     Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.620 giờ
-     Khối lượng lý thuyết: 570 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.260 giờ.
-     Thời gian khóa học: 2 năm.
3. Nội dung chương trình: Tùy theo mỗi năm học mà trường chọn một số môn để học sinh học tập
a) Các môn học chung/đại cương
-    Chính trị
-    Pháp luật
-    Giáo dục thể chất
-    Giáo dục Quốc phòng và An ninh
-    Tin học
-    Tiếng Anh
b) Các môn học, mô đun chuyên môn 
b1. Môn học, mô đun cơ sở
-     Phân loại thực vật cảnh quan
-     Mỹ học đô thị
-     Nhập môn kiến trúc cảnh quan
-     Đồ họa ứng dụng
-     Trắc địa đại cương
-     Kỹ thuật bonsai và cây cảnh
-     Quản lý sâu bệnh hại hoa kiểng
-     Đất và giá thể
b2. Môn học, mô đun chuyên môn
-     Thiết kế cảnh quan
-     Nghệ thuật hoa viên
-     Quản trị dự án
-     Phối kết cây xanh
-     Vật liệu cảnh quan
-     Kỹ thuật hạ tầng đô thị và thi công cảnh quan
-     Bảo dưỡng cảnh quan
-     Cỏ và cây xanh đô thị
-     Phong thủy ứng dụng
b3. Thực tập
-     Thực tập thiết kế, thi công sân vườn
-     Thực tập địa bàn
-     Thực tập tốt nghiệp
c) Thi tốt nghiệp
-    Người học phải học hết chương trình đào tạo Thiết kế cảnh quan, hoa viên thì sẽ đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp.
-    Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm 3 môn: Chính trị, Lý thuyết tổng hợp, Thực hành nghề nghiệp.