Trung cấp Quản lý đất đai

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Tên ngành, nghề       : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Tên tiếng Anh          : Land management
Mã ngành, nghề        : 5850102
Trình độ đào tạo       : Trung cấp
Hình thức đào tạo     : Chính quy
Thời gian đào tạo     : 1-2 năm
Đối tượng tuyển sinh:
A. Học 2 năm: Tuyển thí sinh đã Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên
BHọc 1 năm: Tuyển thí sinh đáp ứng các tiêu chí sau
-    Có bằng tốt nghiệp THPT
-    Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (khác ngành) hoặc chứng chỉ Giáo dục nghề nghiệp từ 1 năm trở lên (cùng nhóm ngành, nghề)

Ca học và địa điểm học:
- Ca sáng:  07h30 - 11h30
- Ca chiều: 13h00 - 17h00
- Ca tối:     18h00 - 21h00

A. Học 2 năm: người học có 3 lựa chọn
     1. Học ca NGÀY tại Cơ sở 1 (Quận 1):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Ca sáng và chiều tùy theo môn học mà học lý thuyết tại quận 1 và thực hành tại quận 9. Thời khóa biểu tùy môn học mà học 1 buổi hoặc 2 buổi trong ngày.
       - Thứ 7 và CN: Nghỉ
     2. Học ca ĐÊM tại Cơ sở 1 (Quận 1):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Học lý thuyết tại quận 1 vào ca tối tại quận 1.
       - Thứ 7 và CN: Tùy theo môn học mà thực hành vào ca sáng hoặc chiều tại quận 9.
     3. Học ca NGÀY tại Cơ sở 2 (Quận 9):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Ca sáng và chiều tùy theo môn học mà học lý thuyết và thực hành tại quận 9. Thời khóa biểu tùy môn học mà học 1 buổi hoặc 2 buổi trong ngày.
       - Thứ 7 và CN: Nghỉ
B. Học 1 năm: người học có 1 lựa chọn duy nhất
     Học ca ĐÊM tại Cơ sở 1 (Quận 1):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Học lý thuyết tại quận 1 vào ca tối tại quận 1.
       - Thứ 7 và CN: Tùy theo môn học mà thực hành vào ca sáng hoặc chiều tại quận 9.
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo trung cấp ngành Quản lý đất đai được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Quản lý đất đai trình độ trung cấp, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác quản lý đất đai, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về quy hoạch và sử dụng đất, thanh tra đất đai, đo đạc địa chính, đăng ký và thống kê đất đai nhà ở… Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.
Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên quản lý đất đai trình độ trung cấp, có khả năng thực hiện được việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính; đo đạc, lập bản đồ địa chính; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
+ Kiến thức:
-    Nêu được phương pháp đo đạc lập bản đồ địa chính; cách chỉnh lý và sử dụng bản đồ địa chính cho công tác quản lý đất đai.
-    Trình bày được kiến thức về đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; chỉnh lý các biến động về đất; thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở.
-    Phân tích được các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất.
-    Nêu được quy trình thanh tra, kiểm tra đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.
+ Kỹ năng:
-    Áp dụng được những kiến thức đã học để phân tích và kiến nghị biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai.
-    Thực hiện được việc đo góc, đo chiều dài, đo chênh cao; lập lưới khống chế mặt bằng, độ cao.
-    Đo vẽ được bản đồ địa chính; tính toán diện tích; trình bày và chỉnh lý bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên đề phục vụ cho công tác quản lý đất đai.
-    Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập, quản lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai.
-    Lập được hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; tổ chức được giao đất, thu hồi đất ở thực tế.
-    Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện được thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp và khiếu tố về đất đai.
+ Thái độ nghề nghiệp:
-    Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội làm việc tại:

  • Công chức địa chính cấp xã
  • Nhân viên văn phòng đăng ký đất đai
  • Nhân viên cơ quan bồi thường giải phóng mặt bằng
  • Kỹ thuật viên các công ty trắc địa, các đoàn đo đạc bản đồ
  • Nhân viên các công ty địa ốc, kinh doanh bất động sản
  • Có thể học nâng cao trình độ ở các trường cao đẳng, đại học có đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
-    Số lượng môn học, mô đun: Tùy theo học sinh học hệ 1 năm hay 2 năm mà có số lượng môn học phù hợp.
-    Số lượng tiết lý thuyết chiếm 1/3 thời gian học
-    Số lượng tiết thực hành chiếm 2/3 thời gian học

3. Nội dung chương trình: Tùy theo mỗi năm học mà trường chọn một số môn để học sinh học tập
a) Các môn học chung/đại cương
-    Chính trị
-    Pháp luật
-    Giáo dục thể chất
-    Giáo dục Quốc phòng và An ninh
-    Tin học
-    Tiếng Anh
-    Hội nhập kinh tế Quốc tế về tài nguyên và môi trường
-    Dân số học
b) Các môn học, mô đun chuyên môn 
b1. Môn học, mô đun cơ sở
-    Đại cương về quản lý nhà nước
-    Bản đồ địa chính
-    Pháp luật Tài nguyên và Môi trường
-    Đất và bảo vệ đất
-    Trắc địa cơ sở
-    Hệ thống thông tin địa lý ( GIS)
-    Hệ thống canh tác
-    Kinh tế đất
b2. Môn học, mô đun chuyên môn
-    Pháp luật đất đai
-    Định giá bất động sản
-    Đo đạc địa chính
-    Đăng ký và thống kê đất đai, nhà ở
-    Quy hoạch sử dụng đất
-    Thanh tra đất đai
-    Giao đất, thu hồi đất
-    Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính
-    Pháp luật nhà ở
-    Thuế nhà đất
-    Quản lý xây dựng đô thị
b3. Thực tập
-    Thực tập đo đạc địa chính
-    Thực tập đăng ký và thống kê đất đai nhà ở
-    Thực tập quy hoạch sử dụng đất
-    Thực tập công nghệ tin học trong Quản lý đất đai
-    Thực tập tốt nghiệp
c) Thi tốt nghiệp
-    Người học phải học hết chương trình đào tạo Trung cấp Quản lý đất đai thì sẽ đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp.
-    Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm 3 môn: Chính trị, Lý thuyết tổng hợp, Thực hành nghề nghiệp.