Trung cấp Kinh doanh bất động sản

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Tên ngành, nghề       : KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Tên tiếng Anh          : Real estate business
Mã ngành, nghề        : 5340108
Trình độ đào tạo       : Trung cấp
Hình thức đào tạo     : Chính quy
Thời gian đào tạo     : 2 năm
Đối tượng tuyển sinh: Tuyển thí sinh đã Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

Ca học và địa điểm học:
- Ca sáng:  07h30 - 11h30
- Ca chiều: 13h00 - 17h00
- Ca tối:     18h00 - 21h00

Người học có 3 lựa chọn
     1. Học ca NGÀY tại Cơ sở 1 (Quận 1):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Ca sáng và chiều tùy theo môn học mà học lý thuyết tại quận 1 và thực hành tại quận 9. Thời khóa biểu tùy môn học mà học 1 buổi hoặc 2 buổi trong ngày.
       - Thứ 7 và CN: Nghỉ
     2. Học ca ĐÊM tại Cơ sở 1 (Quận 1):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Học lý thuyết tại quận 1 vào ca tối tại quận 1.
       - Thứ 7 và CN: Tùy theo môn học mà thực hành vào ca sáng hoặc chiều tại quận 9.
     3. Học ca NGÀY tại Cơ sở 2 (Quận 9):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Ca sáng và chiều tùy theo môn học mà học lý thuyết và thực hành tại quận 9. Thời khóa biểu tùy môn học mà học 1 buổi hoặc 2 buổi trong ngày.
       - Thứ 7 và CN: Nghỉ

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
    Chương trình khung trung cấp ngành Kinh doanh bất động sản được biên soạn để đào tạo nhân viên kinh doanh bất bất động sản có kiến thức, kỹ năng cơ bản về kinh doanh bất bất động sản, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể:
+ Kiến thức:
-    Trình bày được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật trong kinh doanh bất động sản gồm: pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật đất đai nhà ở, pháp luật dân sự, pháp luật đầu tư, xây dưng, thương mại...
-    Nêu được các nguyên tắc và yếu tố cũng như xu hướng vận hành và vai trò của nhà nước đối với thị trường bất động sản.
-    Nêu được kiến thức về đầu tư kinh doanh bất động sản.
-    Trình bày được các  phương pháp định giá bất động sản.
-    Trình bày được các nội dung về môi giới bất động sản, các nguyên tắc đạo đức trong nghề nghiệp môi giới bất động sản.
+ Kỹ năng:
-    Tổ chức và thực hiện được các hồ sơ pháp lý cho bất động sản.
-    Thực hiện được các giao dịch về bất động sản, tham gia sản giao dịch  bất động sản.
-    Thực hiện được các thủ tục đăng ký giao dịch đối với bất động sản tại cơ quan có thẩm quyền.
-    Xác định giá trị và giá cả của bất động sản
-    Hướng dẫn trình tự lập các hồ sơ đầu tư kinh doanh bất động sản
-    Biết giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản
+ Thái độ nghề nghiệp:
-    Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.
-    Thái độ giao tiếp lịch sự, có ý thức xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi học xong chương trình, học sinh có thể làm tại:
-    Nhân viên môi giới tại các sản giao dịch bất động sản, các công ty kinh doanh bất động sản
-    Nhân viên tư vấn tại các công ty tư vấn về đất đai xây dựng
-    Nhân viên thẩm định giá bất động sản
-    Nhân viên thực hiện các dịch vụ pháp lý nhà đất tại các văn phòng địch vụ nhà đất
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
-    Số lượng môn học: 28
-    Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  1770 giờ (77 tín chỉ)
-    Khối lượng các môn học chung /đại cương:  210 giờ (10 tín chỉ)
-    Khối lượng các môn học chuyên môn:  1560 giờ (67 tín chỉ)
-    Khối lượng lý thuyết: 660  giờ; Thực hành, thực tập: 1110 giờ.
-    Thời gian khóa học: 2 năm
3. Nội dung chương trình: Tùy theo mỗi năm học mà trường chọn một số môn để học sinh học tập
a) Các môn học chung/đại cương
-    Chính trị
-    Pháp luật
-    Giáo dục thể chất
-    Giáo dục Quốc phòng và An ninh
-    Tin học
-    Tiếng Anh
b) Các môn học, mô đun chuyên môn 
b1. Môn học, mô đun cơ sở
-    Kinh tế vi mô
-    Nguyên ký thống kê
-    Trắc địa cơ sở
-    Bản đồ địa chính
-    Kinh tế đất  và bất động sản
-    Pháp luật  đất đai và nhà ở
b2. Môn học, mô đun chuyên môn
-    Pháp luật kinh doanh BĐS
-    Nhà ở và kiến trúc đô thị
-    Quy hoạch sử dụng đất
-    Quy hoạch xây dựng đô thị
-    Phân tích hoạt động kinh doanh  bất động sản
-    Thị trường bất động sản
-    Marketing trong kinh doanh bất động sản
-    Định giá bất động sản
-    Phong thủy và cảnh quan môi trường
-    Tín dụng ngân hàng
-    Hệ thống thông tin  đất đai
-    Thuế nhà đất
b3. Thực tập
-    Thực tập kỹ năng môi giới bất động sản
-    Thực tập định giá bất động sản
-    Thực tập đăng ký bất động sản
-    Thực tập quản lý thông tin giao dịch bất động sản
-    Thực tập tốt nghiệp
c) Thi tốt nghiệp
-    Người học phải học hết chương trình đào tạo Kinh doanh bất động sản thì sẽ đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp.
-    Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm 3 môn: Chính trị, Lý thuyết tổng hợp, Thực hành nghề nghiệp.