Trung cấp Chăn nuôi - thú y

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHĂN NUÔI THÚ Y

Tên ngành, nghề       : Chăn nuôi - thú y
Tên tiếng Anh          : Breeding- Veterinary
Mã ngành, nghề        : 5620120
Trình độ đào tạo       : Trung cấp
Hình thức đào tạo     : Chính quy
Thời gian đào tạo  : 1-2 năm
Đối tượng tuyển sinh :
A. Học 2 năm: Tuyển thí sinh đã Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên
BHọc 1 năm: Tuyển thí sinh đáp ứng các tiêu chí sau
-    Có bằng tốt nghiệp THPT
-    Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (khác ngành) hoặc chứng chỉ Giáo dục nghề nghiệp từ 1 năm trở lên (cùng nhóm ngành, nghề)

Ca học và địa điểm học:
- Ca sáng:  07h30 - 11h30
- Ca chiều: 13h00 - 17h00
- Ca tối:     18h00 - 21h00

A. Học 2 năm: người học có 3 lựa chọn
      1. Học ca NGÀY tại Cơ sở 1 (Quận 1):
        - Thứ 2 đến thứ 6: Ca sáng và chiều tùy theo môn học mà học lý thuyết tại quận 1 và thực hành tại quận 9. Thời khóa biểu tùy môn học mà học 1 buổi hoặc 2 buổi trong ngày.
        - Thứ 7 và CN: Nghỉ
      2. Học ca ĐÊM tại Cơ sở 1 (Quận 1):
        - Thứ 2 đến thứ 6: Học lý thuyết tại quận 1 vào ca tối tại quận 1.
        - Thứ 7 và CN: Tùy theo môn học mà thực hành vào ca sáng hoặc chiều tại quận 9.
      3. Học ca NGÀY tại Cơ sở 2 (Quận 9):
        - Thứ 2 đến thứ 6: Ca sáng và chiều tùy theo môn học mà học lý thuyết và thực hành tại quận 9. Thời khóa biểu tùy môn học mà học 1 buổi hoặc 2 buổi trong ngày.
        - Thứ 7 và CN: Nghỉ
B. Học 1 năm: người học có 1 lựa chọn duy nhất
      Học ca ĐÊM tại Cơ sở 1 (Quận 1):
        - Thứ 2 đến thứ 6: Học lý thuyết tại quận 1 vào ca tối tại quận 1.
        - Thứ 7 và CN: Tùy theo môn học mà thực hành vào ca sáng hoặc chiều tại quận 9.

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình trung cấp ngành Chăn nuôi thú y đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp ngành Chăn nuôi thú y có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
+ Kiến thức:
-    Trình bày được phương pháp tổ chức và thực hiện công việc chăn nuôi và thú y đối với các loại vật nuôi.
-    Vận dụng những kiến thức đã học phát hiện được các bệnh thông thường hay gặp trên các loại vật nuôi khác nhau để có biện pháp phòng chống và điều trị bệnh.
+ Kỹ năng:
-    Sử dụng thành thạo các phương tiện phục vụ trong chăn nuôi và thú y.
-    Chọn giống, tổ hợp thức ăn chẩn đoán được bệnh thông qua triệu chứng lâm sàng.
-    Sử dụng các loại vác xin thông dụng trên thị trường để phòng và trị bệnh cho vật nuôi.
-    Có khả năng tự tổ chức, quản lý, chăn nuôi theo quy mô gia đình, trang trại.
+ Thái độ nghề nghiệp:
-    Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực phát triển chăn nuôi thú y.
-    Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
- Sau khi tốt nghiệp người học có thể trở thành kỹ thuật viên trung cấp về Chăn nuôi thú y, có thể đảm nhận được nhiệm vụ tại trạm thú y, trang trại chăn nuôi, mạng lưới thú y xã, phường và hỗ trợ các kỹ sư trong lĩnh vực chuyên môn.
- Người học có thể về địa phương mở cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y hoặc mở dịch vụ chăm sóc thú cưng, bệnh xá thú y
- Người học có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
-    Số lượng môn học, mô đun: Tùy theo học sinh học hệ 1 năm hay 2 năm mà có số lượng môn học phù hợp.
-    Số lượng tiết lý thuyết chiếm 1/3 thời gian học
-    Số lượng tiết thực hành chiếm 2/3 thời gian học

3. Nội dung chương trình: Tùy theo mỗi năm học mà trường chọn một số môn để học sinh học tập
a) Các môn học chung/đại cương
-    Chính trị
-    Pháp luật
-    Giáo dục thể chất
-    Giáo dục Quốc phòng và An ninh
-    Tin học
-    Tiếng Anh
-    Khởi tạo doanh nghiệp
b) Các môn học, mô đun chuyên môn 
b1. Môn học, mô đun cơ sở
-    Giải phẫu sinh lý vật nuôi
-    Dinh dưỡng và thức ăn
-    Giống và kỹ thuật truyền giống
-    Dược lý thú y
-    Cơ khí chăn nuôi
-    Tổ chức quản lý doanh nghiệp
-    Khuyến nông
-    Bảo vệ môi trường
b2. Môn học, mô đun chuyên môn
-    Ký sinh trùng
-    Chăn nuôi heo
-    Chăn nuôi trâu bò
-    Chăn nuôi gia cầm
-    Chẩn đoán và bệnh nội khoa
-    Ngoại và sản khoa
-    Bệnh truyền nhiễm
-    Phương pháp thí nghiệm
-    Kiểm nghiệm súc sản
-    Chăn nuôi cá sấu
-    Pháp luật chuyên ngành
b3. Thực tập
-    Thực tập địa bàn sản xuất
-    Thực tập Tốt nghiệp
c) Thi tốt nghiệp
-    Người học phải học hết chương trình đào tạo Chăn nuôi thú y thì sẽ đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp.
-    Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm 3 môn: Chính trị, Lý thuyết tổng hợp, Thực hành nghề nghiệp.