Thông báo nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/04) và Ngày Quốc tế Lao động (01/05) năm 2019

1 033
0
- Căn cứ Bộ Luật Lao động (sửa đổi), số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013;
- Căn cứ Thông báo số 3238/TB-BLĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
- Thực hiện Thông báo số 52/TB-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019;
Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thông báo về việc nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019, như sau:
  1. Viên chức, giáo viên, người lao động và học sinh được nghỉ lễ từ thứ Hai ngày 29/04/2019 đến hết thứ tư ngày 01/05/2019, đi làm bù, học bù vào thứ bảy ngày 04/05/2019. Như vậy viên chức, giáo viên, người lao động và học sinh nghỉ liền 05 ngày từ thứ bảy ngày 27/04/2019 đến hết thứ tư ngày 01/05/2019.
  2. Phòng Công tác học sinh, các Khoa chuyên môn có trách nhiệm thông báo thời gian nghỉ Lễ đến học sinh, tổ chức cho học sinh tổng vệ sinh lớp học, khu vực ký túc xá trước khi nghỉ Lễ.
  3. Các Phòng chức năng, Khoa chuyên môn thực hiện tổng vệ sinh nơi làm việc; giữ gìn an ninh trật tự - phòng chống cháy nổ, bảo quản an toàn tài sản cơ quan; phân công nhân viên trực vườn, trại thực nghiệm.
  4. Viên chức, giáo viên, người lao động tại 02 cơ sở trực Lễ theo lịch phân công của Ban Giám hiệu.
  5. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại 02 cơ sở trong các ngày nghỉ Lễ nêu trên.
Thông báo này được phổ biến đến viên chức, giáo viên, người lao động và học sinh thực hiện./.