THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI VÀ LỄ TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

7 793
0
Trường TCKT Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông báo:
1. Học sinh các lớp CNTY40A1, A2, C, D, TT-BVTV6, CNTY41A
Đúng 08h sáng ngày 05/9/2017 có mặt tại Hội trường (lớn) CS2 Quận 9 để dự lễ khai giảng năm học mới 2017 – 2018.
2. Học sinh các lớp CNTY39 B,C,D,E,F, TT-BVTV5, QLĐĐ17 (Khóa 2015-2017) Đúng 8h sáng ngày 05/9/2017 có mặt tại Hội trường (lớn) CS2 Quận 9 để dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp.
3. Học sinh các lớp học buổi tối CNTY40B, CNTY41 (1 năm) tối 05/9/2017 đi học lại theo thời khóa biểu tại CS1 Quận 1.
4. Đề nghị các Khoa, GVCN lớp thông báo đến học sinh các lớp và yêu cầu học sinh các lớp có mặt đầy đủ đúng ngày giờ quy định như trên.