Thông báo lịch nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

19 863
0
Hiệu Trưởng Trường Trung cấp kỹ thuật Nông Nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Thông báo thời gian nghỉ lễ như sau:

1. Cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động và học sinh toàn trường được nghỉ Lễ Ngày 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 trong 02 (hai) ngày; đồng thời thực hiện lịch nghỉ bù như sau:
- Nghỉ bù vào ngày 02 tháng 5 và ngày 03 tháng 5 năm 2016 (do ngày nghỉ Lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy, Chủ nhật).
- Thời gian nghỉ gồm 04 ngày liên tục từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2016.
2. Phòng Công tác học sinh, các Khoa chuyên môn có trách nhiệm thông báo thời gian nghỉ Lễ đến học sinh, tổ chức cho học sinh tổng vệ sinh lớp học, khu vực ký túc xá trước khi nghỉ Lễ.
3. Các Phòng chức năng, Khoa chuyên môn thực hiện tổng vệ sinh nơi làm việc; giữ gìn an ninh trật tự–phòng chống cháy nổ, bảo quản an toàn tài sản cơ quan; phân công nhân viên trực vườn, trại thực nghiệm.
4. Viên chức, giáo viên, người lao động tại 02 cơ sở đào tạo trực Lễ theo lịch phân công của Ban Giám hiệu nhà trường.

* Thông báo được phổ biến đến CBVC, giáo viên và học sinh toàn trường thực hiện./.