Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân - năm 2016

38 144
0

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Nguyên Đán Bính thân - Năm 2016

_______

Thực hiện Thông báo số 03/TB-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đón mừng năm mới và chăm lo tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TP. HCM

Thông báo nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân - 2016 như sau:

I - Đối với giáo viên, học sinh:

- Giáo viên và học sinh nhà trường được nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 01/02/2016 ( ngày 23 tháng chạp ÂL) đến hết ngày 21/02/2016 (ngày 14 tháng giêng ÂL).

- Ngày 22 tháng 02 năm 2016 tất cả giáo viên và học sinh trở lại giảng dạy, học tập bình thường.

- Trong thời gian nghỉ tết, giáo viên tham dự họp cơ quan, công đoàn, chi bộ (nếu là đảng viên), trực tết nguyên đán đầy đủ theo lịch trực chung.

II- Đối với cán bộ, viên chức, nhân viên:

- Đối với CBVC, nhân viên hành chính được nghỉ tết Nguyên đán trong 09 ngày, bắt đầu từ ngày 06/02/2016 (ngày 28 tháng chạp ÂL) đến hết ngày 14/02/2016 (mùng 7 tháng giêng ÂL). Ngày 15/02/2016 (mùng 8 tháng giêng ÂL) trở lại làm việc bình thường.

- Ngày 15 tháng 02 năm 2016 toàn thể CBVC, giáo viên và người lao động có mặt tại Cơ sở 2 – Quận 9 để họp mặt đầu năm mới.

* Trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân, yêu cầu:

Cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động trực nhà trường nghiêm túc, đúng thành phần theo lịch trực tết đã phân công của Ban giám hiệu nhà trường.

III- Những điều cần lưu ý:

1/ Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Phòng Công tác học sinh, các Khoa chuyên môn có trách nhiệm phối hợp đôn đốc học sinh tổng vệ sinh lớp học, sân trường, ký túc xá, vườn-trại thực nghiệm trước khi nghỉ tết.

- Tổ chức treo cờ tại 02 Cơ sở đào tạo.

2/ Các Phòng chức năng, Khoa chuyên môn thực hiện vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp khu vực làm việc trước khi nghỉ tết; đảm bảo yêu cầu giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tài sản cơ quan; phòng chống cháy nổ trong thời gian cao điểm trước, trong và sau tết nguyên đán.

3/ Nghiêm cấm các hành vi tàng trữ và đốt pháo, tổ chức cờ bạc, sử dụng rượu bia trong nhà trường.

4/ Trong thời gian nghỉ Tết đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh giữ gìn sức khỏe để sau những ngày nghỉ tết bước vào công tác, giảng dạy, học tập tốt hơn.

5/ Sau thời gian nghỉ Tết, đề nghị trưởng các Phòng chức năng – Khoa chuyên môn báo cáo cụ thể tình hình trực tết gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị tổng hợp, báo cáo Ban giám hiệu nhà trường và lãnh đạo Sở Nông nghiệp&PTNT TP.HCM theo quy định./.

 

§ Thông báo được phổ biến đến CBVC, giáo viên và học sinh toàn trường thực hiện.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Thị Lưu Ly