Ôn thi THPT quốc gia 2019 - Môn Địa Lý

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình do Báo Thanh Niên phát sóng, Trường tổng hợp lại để các em học sinh sắp bước đến kỳ thi có thể ôn thi theo từng môn mà không cần phải tìm kiếm trên Youtube.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ - Chuyên đề 1: Việt Nam, vị trí, phạm vi lãnh thổ, Biển Đông


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ - Chuyên đề 2: Địa lý tự nhiên Việt Nam


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ - Chuyên đề 3: Địa lý tự nhiên Việt Nam P2


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ - Chuyên đề 4: Địa lý dân cư Việt Nam


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ - Chuyên đề 5: Cơ cấu Địa lý nông nghiêp Việt Nam


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ - Chuyên đề 6: Cơ cấu nền kinh tế - Địa lý nông nghiệp


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ - Chuyên đề 7: Kinh tế Việt Nam P1


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ - Chuyên đề 8: Địa lý vùng kinh tế Việt Nam - P2


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ - Chuyên đề 9: Địa lý vùng Kinh tế Việt Nam - P3


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ - Chuyên đề 10: Kỹ năng biểu đồ trong môn Địa lý


Trường sẽ tiếp tục tổng hợp những bài học mới nhất để các em tiện theo dõi và ôn thi