Ôn thi THPT quốc gia 2019 - Môn Giáo Dục Công Dân

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do cô giáo Vũ Thị Bích Thúy, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM thực hiện. Chương trình do Báo Thanh Niên phát sóng, Trường tổng hợp lại để các em học sinh sắp bước đến kỳ thi có thể ôn thi theo từng môn mà không cần phải tìm kiếm trên Youtube.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN GDCD - Chuyên đề 1: Công dân với việc hình thành thế giới quan


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN GDCD - Chuyên đề 2: Công dân với đạo đức


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN GDCD - Chuyên đề 3: Công dân với các vấn đề chính trị xã hội


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN GDCD - Chuyên đề 4: Công dân và các vấn đề chính trị xã hội (TT)


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN GDCD - Chuyên đề 5: Pháp luật và Quyền bình đẳng của công dân


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN GDCD - Chuyên đề 6: Pháp luật & các quyền tự do dân chủ của công dân


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN GDCD - Chuyên đề 7: Pháp luật với sự phát triển của công dân và đất nước


Trường sẽ tiếp tục tổng hợp những bài học mới nhất để các em tiện theo dõi và ôn thi