Ôn thi THPT quốc gia 2019 - Môn Lịch Sử

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Nguyễn Viết Đăng Du, Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM thực hiện. Chương trình do Báo Thanh Niên phát sóng, Trường tổng hợp lại để các em học sinh sắp bước đến kỳ thi có thể ôn thi theo từng môn mà không cần phải tìm kiếm trên Youtube.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ - Một số lưu ý khi ôn thi


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ - Chuyên đề 2: Các tổ chức quốc tế


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ - Chuyên đề 3: Phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực châu Á-Phi-Mỹ la tinh


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ - Chuyên đề 4: Nhiệm vụ của Cách Mạng Việt Nam


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ - Chuyên đề 5: Cuộc đấu tranh giữa các khuynh hướng lãnh đạo trong phong trào dân tộc dân chủ


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ - Chuyên đề 6: Thắng lợi quân sự trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 1945-1954


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ - Chuyên đề 7: Chiến lược của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam 1961 - 1973


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ - Chuyên đề 8: Các Mặt trận dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập giai đoạn 1930 - 1945


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ - Chuyên đề 9: Cao trào cách mạng 1930-1931 và Cuộc vận động dân chủ 1936-1939


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ - Chuyên đề 10: Phong trào Kháng chiến chống Pháp (1858-1919)
Trường sẽ tiếp tục tổng hợp những bài học mới nhất để các em tiện theo dõi và ôn thi