Ôn thi THPT quốc gia 2019 - Môn Hóa Học

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Võ Duy Thái, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM thực hiện. Chương trình do Báo Thanh Niên phát sóng, Trường tổng hợp lại để các em học sinh sắp bước đến kỳ thi có thể ôn thi theo từng môn mà không cần phải tìm kiếm trên Youtube.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN HÓA HỌC - Chuyên đề 1: Phương pháp sử dụng giải toán hóa học


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN HÓA HỌC - Chuyên đề 2: Kim loại + A xít


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN HÓA HỌC - Chuyên đề 3: CO2 + Dung dịch kiềm


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN HÓA HỌC - Chuyên đề 4: Bài toán H3P4 + dung dịch kiềm


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN HÓA HỌC - Chuyên đề 5: Bài toán tổng hợp NH3


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN HÓA HỌC - Chuyên đề 6: Muối nhôm + dung dịch kiềm


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN HÓA HỌC - Chuyên đề 7: Bài toán đồ thị


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN HÓA HỌC - Chuyên đề 8: Hình vẽ Hóa học


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN HÓA HỌC - Chuyên đề 9: Các bài toán Peptit


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN HÓA HỌC - Chuyên đề 10: Bài toán điện phân


Trường sẽ tiếp tục tổng hợp những bài học mới nhất để các em tiện theo dõi và ôn thi