Ôn thi THPT quốc gia 2019 - Môn Vật Lý

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do cô giáo Lê Thị Ngọc Dung, Trường THPT Marie Curie, Q.3, TP.HCM thực hiện. Chương trình do Báo Thanh Niên phát sóng, Trường tổng hợp lại để các em học sinh sắp bước đến kỳ thi có thể ôn thi theo từng môn mà không cần phải tìm kiếm trên Youtube.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ - Chuyên đề 1: Thời gian và đường đi trong dao động điều hòa


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ - Chuyên đề 2: Đồ thị trong dao động điều hòa


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ - Chuyên đề 3: Giao thoa sóng cơ


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ - Chuyên đề 4: Đoạn mạch RLC không phân nhánh


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ - Chuyên đề 5: Điện xoay chiều, phương pháp giảng đồ véctơ


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ - Chuyên đề 6: Dao động và sóng điện từ


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ - Chuyên đề 7: Giao thoa ánh sáng


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ - Chuyên đề 8: Mẫu nguyên tử BO Quang phổ vạch của HIDRO[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ - Chuyên đề 9: Phóng xạ


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ - Chuyên đề 10: Tổng hợp kiến thức vật lý trọng tâm lớp 11Trường sẽ tiếp tục tổng hợp những bài học mới nhất để các em tiện theo dõi và ôn thi