Ôn thi THPT quốc gia 2019 - Môn Anh Văn

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Anh Văn kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do cô Đặng Trần Ngọc Khuyên, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM thực hiện. Chương trình do Báo Thanh Niên phát sóng, Trường tổng hợp lại để các em học sinh sắp bước đến kỳ thi có thể ôn thi theo từng môn mà không cần phải tìm kiếm trên Youtube.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ANH VĂN - Chuyên đề 1: Conditional Sentences


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ANH VĂN - Chuyên đề 2: Reported Speech


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ANH VĂN - Chuyên đề 3: Relative Clauses


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ANH VĂN - Chuyên đề 4: Trọng âm - Ngữ âm


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ANH VĂN - Chuyên đề 5: Động từ nguyên mẫu và danh động từ


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ANH VĂN - Chuyên đề 6: Chức năng giao tiếp


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ANH VĂN - Chuyên đề 7: Động từ khiếm khuyết


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ANH VĂN - Chuyên đề 8: Mệnh Đề trạng ngữ


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ANH VĂN - Chuyên đề 9: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ANH VĂN - Chuyên đề 10: Tổng quan đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng AnhTrường sẽ tiếp tục tổng hợp những bài học mới nhất để các em tiện theo dõi và ôn thi