Ôn thi THPT quốc gia 2019 - Môn Toán

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy Trần Văn Toàn, Trường THPT Marie Curie, Q.3, TP.HCM thực hiện. Chương trình do Báo Thanh Niên phát sóng, Trường tổng hợp lại để các em học sinh sắp bước đến kỳ thi có thể ôn thi theo từng môn mà không cần phải tìm kiếm trên Youtube.


[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN TOÁN - Chuyên đề 01: Khảo sát hàm số
[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN TOÁN - Chuyên đề 2: Tích phân[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN TOÁN - Chuyên đề 3: Hình học giải tích trong không gian[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN TOÁN - Chuyên đề 4: Số Phức[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN TOÁN - Chuyên đề 5: Bài toán chuyển động
[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN TOÁN - Chuyên đề 6: Mũ và Logarit[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN TOÁN - Chuyên đề 7: Bài toán lãi suất[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN TOÁN - Chuyên đề 8: Tổ hợp và nhị thức Newton[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN TOÁN - Chuyên đề 9: Xác Suất[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN TOÁN - Chuyên đề 10: Cấp số cộng - Cấp số nhânTrường sẽ tiếp tục tổng hợp những bài học mới nhất để các em tiện theo dõi và ôn thi