Thành tích của Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nông Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

  • Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển nhà trường đã đạt nhiều thành tích to lớn.
  • Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh luôn khẳng định thế mạnh là trường dẫn đầu về quy mô, uy tín, chất lượng và hiệu quả đào tạo với khẩu hiệu "CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO là mục tiêu hàng đầu để phát triển và hội nhập".
  • Nhà trường liên tục đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc, được UBND thành phố tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu nhiềm năm liền.
  • Hàng năm số học sinh xuất sắc, giỏi và khá đạt tỉ lệ từ 60% – 65%. Số học sinh tốt nghiệp đạt từ 93% – 97% trong đó có từ 65% – 70% tốt nghiệp loại Khá, Giỏi. Hầu hết học sinh ra trường đều có việc làm ổn định và được các doanh nghiệp chấp nhận, tạo được uy tín và niềm tin với xã hội và phụ huynh học sinh.