Sơ đồ tổ chức của Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

 1. Trưởng phòng: ông Nguyễn Phước Tài
 2. Phó phòng: bà Nguyễn Thị Lệ Triều
 3. Tổ bảo vệ
  1. Ông Đào Văn Hoa
  2. Ông Nguyễn Tuấn Anh
  3. Ông Nguyễn Thanh Hải
  4. Ông Trần Đình Cung
 4. Tổ tạp vụ
  1. Cô Nguyễn Thị Quỳnh
  2. Cô Bùi Anh Trúc
 5. Tổ lái xe
  1. Ông Võ Phước Hòa