Định hướng phát triển của Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nông Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu chiến lược: Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nông Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng, phát triển thành một trường trung cấp đào tạo đa ngành, đa nghề có chất lượng về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, tay nghề giỏi đáp ứng nhu cầu lao động trong thời đại Công nghiệp 4.0