» » Trang 5

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 2 - 2016 và nhận đơn phúc khảo

7 732
0

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp cuối khóa của các lớp CNTY 38C, CNTY 38D, CNTY 38E, CNTY 38F, QLĐĐ 16A, TT-BVTV 04

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Đọc tiếp

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2016

7 983
0
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2016, danh sách học sinh KHÔNG được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2016
Đọc tiếp

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2016 (đợt 2)

6 343
0
Phòng Đào Tạo thông báo lịch ôn thi và lịch thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2016 (đợt 2) Đọc tiếp

Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp và không tốt nghiệp đợt 1 - 2016 và tổ chức lễ tốt nghiệp

12 750
0
Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh lớp CNTY 38A, CNTY 38B và các em học sinh các khóa trước thi lại tốt nghiệp về kết quả xét tốt nghiệp và thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1 - 2016
Đọc tiếp

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 1 - 2016 và nhận đơn phúc khảo

10 487
0

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp cuối khóa của các lớp CNTY 38A, CNTY 38B

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Đọc tiếp

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2016

27 475
0
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2016 Đọc tiếp

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp đợt 1 - 2016

26 665
0
Phòng Đào Tạo thông báo Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp đợt 1 - 2016 dành cho các lớp Chăn nuôi thú y 38A và Chăn nuôi thú y 38B
Đọc tiếp

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 2 - 2015 và thời gian nhận bằng tốt nghiệp đợt 2

11 009
0

Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp đợt 2 - 2015 và thời gian về tham dự lễ nhận bằng tốt nghiệp

Đọc tiếp

Công bố điểm phúc khảo môn chính trị tốt nghiệp đợt 2 - 2015

5 437
0

Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh đã làm đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp môn Chính Trị về kết quả

Đọc tiếp

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 2 - 2015 và nhận đơn phúc khảo

4 779
0

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp cuối khóa 2013 - 2015 (đợt 2)

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Đọc tiếp