» » Trang 4

Danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông đại học ngành Thú y - ĐH Trà Vinh

1 475
0
Phòng Đào Tạo công bố Danh sách điểm thi và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học ngành Thú y, hệ vừa làm vừa học của Đại học Trà Vinh
Đọc tiếp

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2017

1 178
0
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2017, danh sách học sinh KHÔNG được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2017 Đọc tiếp

Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp và không tốt nghiệp đợt 3 - 2016 và tổ chức lễ tốt nghiệp

1 767
0
Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh kết quả xét tốt nghiệp và thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 3 - 2016 Đọc tiếp

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 3 - 2016 và nhận đơn phúc khảo

5 750
0

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp đợt 3 - 2016

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Đọc tiếp

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 3 - 2016

3 169
0
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 3 - 2016, danh sách học sinh KHÔNG được dự thi tốt nghiệp đợt 3 - 2016 Đọc tiếp

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp TCCN chính quy năm 2016 (đợt 3)

3 803
0
Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2016 (đợt 3) Đọc tiếp

Công bố điểm phúc khảo môn chính trị tốt nghiệp đợt 2 - 2016

5 755
0
Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh đã làm đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp môn Chính Trị về kết quả chấm phúc khảo
Đọc tiếp

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 2 - 2016 và nhận đơn phúc khảo

7 284
0

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp cuối khóa của các lớp CNTY 38C, CNTY 38D, CNTY 38E, CNTY 38F, QLĐĐ 16A, TT-BVTV 04

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Đọc tiếp

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2016

7 561
0
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2016, danh sách học sinh KHÔNG được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2016
Đọc tiếp

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2016 (đợt 2)

5 872
0
Phòng Đào Tạo thông báo lịch ôn thi và lịch thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2016 (đợt 2) Đọc tiếp