» » Trang 3

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chính quy năm 2018 (đợt 1)

637
0
Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chính quy năm 2018 (đợt 1) Đọc tiếp

[Lớp Đại học Thú Y] Danh sách trúng tuyển và thông báo làm thủ tục nhập học đợt 1-2017

1 271
0
Sinh viên xem nội dung chi tiết để biết Đọc tiếp

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 3 - 2017 và nhận đơn phúc khảo

1 476
0

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp đợt 3 - 2017

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Đọc tiếp

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 3 - 2017

1 732
0
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 3 - 2017
Đọc tiếp

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp TCCN chính quy năm 2017 (đợt 3)

5 200
0
Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2017 (đợt 3) Đọc tiếp

Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp và không tốt nghiệp đợt 2 - 2017

1 477
0
Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh kết quả xét tốt nghiệp và thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 2 - 2017 Đọc tiếp

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 2 - 2017 và nhận đơn phúc khảo

806
0

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp đợt 2 - 2017

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Đọc tiếp

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2017

1 817
0
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2017, danh sách học sinh KHÔNG được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2017 Đọc tiếp

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 1 - 2017 và nhận đơn phúc khảo

1 389
0

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp đợt 1 - 2017

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Đọc tiếp

[Lớp Đại học Thú Y] Thông báo làm thủ tục nhập học và nộp học phí học kỳ 1

974
0
Sinh viên xem nội dung chi tiết để biết
Đọc tiếp