Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2019 (kèm theo điểm thi năm 2)

321
0
Các em học sinh vui lòng kiểm tra thông tin trong các bảng điểm chính xác, nếu có sai sót thì liên hệ Phòng Đào tạo để được đối chiếu

1. Danh sách học sinh các khóa trước về thi lại: cac-khoa-truoc-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf [132.53 Kb] (downloads: 16)
See the file online: cac-khoa-truoc-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf

2. CNTY 40A2 được dự thi tốt nghiệp: cnty-40a2-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf [109.41 Kb] (downloads: 8)
See the file online: cnty-40a2-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf

3. CNTY 40C được dự thi tốt nghiệp: cnty-40c-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf [108.44 Kb] (downloads: 13)
See the file online: cnty-40c-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf

4. CNTY 40D được dự thi tốt nghiệp: cnty-40d-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf [112.39 Kb] (downloads: 6)
See the file online: cnty-40d-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf

5. CNTY 41A:
  - Bảng điểm học kỳ 3: cnty-41a-hk3.pdf [197.66 Kb] (downloads: 2)
See the file online: cnty-41a-hk3.pdf

  - Bảng điểm học kỳ 4: cnty-41a-hk4.pdf [181.86 Kb] (downloads: 0)
See the file online: cnty-41a-hk4.pdf

  - Bảng điểm Năm 2: cnty-41a-bang-diem-nam-2.pdf [177.73 Kb] (downloads: 4)
See the file online: cnty-41a-bang-diem-nam-2.pdf

  - Được dự thi tốt nghiệp: cnty-41a-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf [168.75 Kb] (downloads: 4)
See the file online: cnty-41a-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf

  - Không được dự thi tốt nghiệp: cnty-41a-khong-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf [103.78 Kb] (downloads: 2)
See the file online: cnty-41a-khong-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf

6. CNTY 41B:
  - Bảng điểm học kỳ 3: cnty-41b-hk3.pdf [191.35 Kb] (downloads: 2)
See the file online: cnty-41b-hk3.pdf

  - Bảng điểm học kỳ 4: cnty-41b-hk4.pdf [175.2 Kb] (downloads: 0)
See the file online: cnty-41b-hk4.pdf

  - Bảng điểm Năm 2: cnty-41b-bang-diem-nam-2.pdf [171.41 Kb] (downloads: 1)
See the file online: cnty-41b-bang-diem-nam-2.pdf

  - Được dự thi tốt nghiệp: cnty-41b-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf [162.27 Kb] (downloads: 0)
See the file online: cnty-41b-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf

  - Không được dự thi tốt nghiệp: cnty-41b-khong-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf [101.87 Kb] (downloads: 1)
See the file online: cnty-41b-khong-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf

  - Buộc thôi học: cnty-41b-buoc-thoi-hoc.pdf [147.21 Kb] (downloads: 2)
See the file online: cnty-41b-buoc-thoi-hoc.pdf

7. CNTY 41C:
  - Bảng điểm học kỳ 3: cnty-41c-hk3.pdf [176.5 Kb] (downloads: 0)
See the file online: cnty-41c-hk3.pdf

  - Bảng điểm học kỳ 4: cnty-41c-hk4.pdf [165.64 Kb] (downloads: 0)
See the file online: cnty-41c-hk4.pdf

  - Bảng điểm Năm 2: cnty-41c-bang-diem-nam-2.pdf [170.71 Kb] (downloads: 0)
See the file online: cnty-41c-bang-diem-nam-2.pdf

  - Được dự thi tốt nghiệp: cnty-41c-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf [150.09 Kb] (downloads: 6)
See the file online: cnty-41c-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf

  - Không được dự thi tốt nghiệp: cnty-41c-khong-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf [123.42 Kb] (downloads: 4)
See the file online: cnty-41c-khong-duoc-du-thi-tot-nghiep.pdf


GHI CHÚ: HỌC SINH CÓ THẮC MẮC, VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO
SĐT: (028) 38225969