[Đại học Thú Y] Danh sách trúng tuyển đại học liên thông ngành Thú y

2 222
0

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ 2 năm 2018 quyết định công nhận trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học

 

Chi tiết xem tại: qd-570-qd-cong-nhan-trung-tuyen-xet-tuyen-thang-10.2018-tc-len-dh-thu-y-ktnn-tp.hcm.pdf [954.02 Kb] (downloads: 156)
See the file online: qd-570-qd-cong-nhan-trung-tuyen-xet-tuyen-thang-10.2018-tc-len-dh-thu-y-ktnn-tp.hcm.pdf