Thông báo mở lớp học lại các môn AV, TH, DD-TAGS, KST ngành CNTY

862
0

Phòng Đào Tạo thông báo:

Hiện nay các lớp Chăn nuôi thú y 42A và Chăn nuôi thú y 41A đang có lịch học các môn:
- Anh văn

- Tin học

- Dinh dưỡng & thức ăn gia súc

- Ký sinh trùng

Địa điểm học: Cơ sở 2

Nay thông báo đến các học sinh khóa trước còn nợ các môn trên có thể đăng ký học lại.

Mọi chi tiết liên hệ số 028.38960479