[Đại học Thú Y] Danh sách trúng tuyển liên thông ĐH ngành Thú Y năm 2019 (Bổ sung)

2 027
0
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ 2 năm 2019 quyết định công nhận trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Thú Y