» Đào Tạo

Thông báo nhập học dành cho thí sinh đăng ký trung cấp chăn nuôi - thú y và trung cấp trồng trọt - bảo vệ thực vật

1 569
0
Phòng Đào tạo thông báo đến các thí sinh đăng ký học trung cấp chăn nuôi - thú y và trung cấp trồng trọt & bảo vệ thực vật tập trung nhập học tuần lễ sinh hoạt đầu khóa.


Đọc tiếp

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 1 - 2019 và nhận đơn phúc khảo

156
0
Phòng Đào Tạo thông báo: Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp đợt 2 - 2019 và nhận đơn xin phúc khảo điểm thi


Đọc tiếp

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2019

1 459
0
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2019

Đọc tiếp

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chính quy năm 2019 (đợt 2)

651
0

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chính quy năm 2019 (đợt 1)

Đọc tiếp

Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp trung cấp - đợt 1 năm 2019

501
0
Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh đã đậu tốt nghiệp trung cấp đợt 1 năm 2019 đến trường dự lễ tốt nghiệp

Đọc tiếp

Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp và không tốt nghiệp trung cấp đợt 1 - 2019

760
0
Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 - 2019

Đọc tiếp

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 1 - 2019 và nhận đơn phúc khảo

501
0
Phòng Đào Tạo thông báo: Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp đợt 1 - 2019 và nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Đọc tiếp

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chính quy năm 2019 (đợt 1)

402
0

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chính quy năm 2019 (đợt 1)

Đọc tiếp

Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp và không tốt nghiệp đợt 3 - 2018

1 228
0

Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh kết quả xét tốt nghiệp và thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 3 - 2018

Đọc tiếp

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 3 - 2018 và nhận đơn phúc khảo

849
0

Phòng Đào Tạo thông báo:

 

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp đợt 3 - 2018

Đọc tiếp