Bộ máy tổ chức của trường

 1. Hội đồng trường
 2. Ban Giám hiệu
  • Hiệu trưởng    : Phụ trách chung
  • Phó Hiệu trưởng    : Phụ trách Đào tạo
  • Phó Hiệu trưởng    : Phụ trách Hành chánh – Quản trị
 3. Các phòng chức năng
  • Phòng Đào tạo
  • Phòng Tổ chức – Hành chánh
  • Phòng Công tác học sinh
  • Phòng Quản trị
  • Bộ phận Tài vụ
 4. Các khoa và tổ bộ môn
  • Khoa Khoa học Cơ bản : gồm các tổ bộ môn:
   • Tổ bộ môn Chính trị - Pháp luật - GDQP - GDTC
   • Tổ bộ môn Ngoại ngữ - Tin học
  • Khoa Nông nghiệp : gồm các tổ bộ môn:
   • Tổ bộ môn Chăn nuôi – Thú y
   • Tổ bộ môn Trồng trọt – Bảo vệ thực vật
   • Tổ bộ môn Chế biến
  • Khoa Quản lý - Kinh tế - Kỹ thuật: gồm các tổ bộ môn:
   • Tổ bộ môn Trắc địa - Thuỷ lợi
   • Tổ bộ môn Cơ – Điện – Lạnh
   • Tổ bộ môn Quản lý đất đai
   • Tổ bộ môn Kinh tế
 5. Các tổ chức chính trị
  • Chi bộ Trường có 24 Đảng viên, trong đó có 13 Đảng viên là giáo viên trực tiếp giảng dạy.
  • Công đoàn Trường có 4 tổ Công đoàn gồm 65 đoàn viên.
  • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 27 Chi đoàn gồm 650 đoàn viên.
 6. Nhân sự
  Đội ngũ giáo viên có trình độ cao, vững vàng về chuyên môn, tay nghề, nhiều năm kinh nghiệm thực tế và đã được chuẩn hóa 100% về nghiệp vụ sư phạm
  • Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên    : 65
  • Số giáo viên cơ hữu trực tiếp giảng dạy    : 38
  • Số giáo viên hợp đồng thỉnh giảng    : 12
 7. Trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy
  Tổng số Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Khác
  38 00 09 (23,7 %) 29 (76,3 %) 00 00
  (không tính số giáo viên thỉnh giảng )