Cấp mã định danh cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bắt đầu từ ngày 01/8/2017, mỗi người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp một mã số BHXH duy nhất và mã số định danh này sẽ theo họ suốt cả cuộc đời. Sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan quản lý và cả người tham gia, đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung trên toàn quốc của ngành BHXH.


Cấp mã định danh duy nhất cho người tham gia BHXH

Để thực hiện chủ trương này, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 về quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và có hiệu lực từ ngày 1-7-2017. Mục tiêu của việc ban hành Quyết định số 595 đặt ra trong quá trình triển khai là, sẽ cấp mã số BHXH duy nhất cho người tham gia BHXH, BHYT trên cơ sở thống nhất, đồng bộ mã số sổ BHXH, thẻ BHYT và dữ liệu hộ gia đình.

Việc ban hành, triển khai Quyết định 595 có thể coi là một bước tiến lớn của ngành BHXH, với quy trình này, sẽ thay đổi hình thức quản lý thu qua đơn vị, sang quản lý từng cá nhân tham gia, tạo ra một bộ cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, thống nhất quản lý quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia. Quy trình mới đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa bảo đảm kết nối liên thông bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT thông qua mã số BHXH được cấp duy nhất cho từng người tham gia. Điều đó sẽ nâng cao sự tiện lợi, nhanh chóng, chính xác về quản lý thông tin cũng như giải quyết chế độ, chính sách trên phạm vi toàn quốc.

Việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH với cấu trúc gồm 15 ký tự (trong đó 10 ký tự cuối là mã số BHXH), cũng đã nhận được sự thống nhất của Bộ Y tế trong việc xây dựng quy định về mẫu, mã thẻ BHYT. Việc cấp mã số BHXH trên thẻ BHYT như một mã định danh duy nhất, mang lại nhiều tiện ích. Theo đó, cơ sở dữ liệu này giúp cơ bản loại bỏ được tình trạng cấp trùng thẻ và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, nhất là khi điều kiện, mức hưởng của người tham gia BHYT ngày càng được chú trọng hơn, như quyền lợi của người tham gia BHYT liên tục hơn 5 năm, được quy định trong Luật BHYT... Theo đó, hơn 78 triệu người dân đang tham gia BHYT sẽ được cấp mã số theo lộ trình. Việc đổi mã thẻ BHYT sẽ tạo ra khối lượng công việc lớn cho ngành. Tuy nhiên, theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, việc đổi mã thẻ này không làm xáo trộn hay ảnh hưởng gì đến quyền lợi của người tham gia BHYT.

Với việc cấp mã số BHXH định danh cá nhân, trong đó các thông tin cá nhân đã được đồng bộ với thông tin mã hộ gia đình, cho nên sẽ không làm xáo trộn hệ thống cấp thẻ BHYT cho người tham gia. Theo đó, việc cấp mã số thẻ mới cũng được thực hiện theo lộ trình, đối với những thẻ BHYT đang còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn. Trước mắt, những người tham gia BHYT phát sinh từ 1-8-2017 sẽ thực hiện cấp thẻ BHYT mới theo mã số BHXH như: Trẻ em dưới sáu tuổi, học sinh, sinh viên, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người nghèo, cận nghèo, người cấp lại, đổi thẻ BHYT...

Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT mới (theo mã số BHXH), người tham gia có thẻ BHYT đã cấp theo cấu trúc mã thẻ cũ mà còn giá trị sử dụng, thì tiếp tục được sử dụng để khám, chữa bệnh BHYT theo quy định. Trường hợp dữ liệu thẻ BHYT chưa đúng với quy định hoặc hồ sơ, chứng từ thực tế như: Thời điểm lập danh sách báo giảm, số tiền đóng, mã đối tượng, mức hưởng, thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục..., cơ quan BHXH sẽ bố trí cán bộ phối hợp cơ sở khám, chữa bệnh kiểm tra và giải đáp thắc mắc.

Về tính hiệu quả, chủ trương cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH sẽ giúp tiết kiệm rất lớn chi phí đổi thẻ, cấp thẻ mới. Đặc biệt, người dân khi đi khám, chữa bệnh cũng không phải lo lắng việc quên, mất thẻ BHYT, mà chỉ cần nhớ được mã số thẻ BHYT của mình, cùng với giấy tờ tùy thân vẫn được giải quyết quyền lợi khám, chữa bệnh...

Nâng cao hiệu quả quản lý

Thực hiện chủ trương này, ngày 8-8 vừa qua, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 3340/BHXH-ST hướng dẫn cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân một số nội dung liên quan việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mã số BHXH. Đồng thời, đang yêu cầu BHXH các địa phương khẩn trương phối hợp đơn vị quản lý đối tượng và các đơn vị có liên quan in, đổi thẻ mới theo mã số BHXH kèm "Thư ngỏ" gửi người tham gia. Đồng thời, phối hợp các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thông báo kế hoạch để mọi người chủ động đổi thẻ BHYT mới. Trước mắt, sẽ tập trung đổi ngay thẻ BHYT cho người tham gia phát sinh mới hoặc người tiếp tục tham gia.

Tính đến ngày 15-8, việc đồng bộ dữ liệu mới đã bảo đảm khoảng 80% số người tham gia. Khoảng 20% số người còn lại do còn thông tin chưa chính xác, cho nên chưa đồng bộ được dữ liệu với dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Những người này sẽ phải thực hiện bổ sung kê khai thông tin (theo mẫu TK01-TS) để cơ quan BHXH có đủ thông tin và cấp mã số BHXH. Mục tiêu của cơ quan BHXH Việt Nam là đẩy mạnh rà soát, bổ sung thông tin và tiến tới hoàn thành việc cấp mã số BHXH cho 100% số đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong tháng 12-2017.

Để hoàn thành mục tiêu này, BHXH Việt Nam đã có nhiều giải pháp quyết liệt, như: ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, cấp mã số BHXH; giao cơ quan Bưu điện phối hợp cơ quan BHXH thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, cập nhật thông tin trên tờ khai TK01-TS để cấp mã số BHXH... Tại BHXH các tỉnh, thành phố, đẩy mạnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát, cập nhật thông tin cấp mã số BHXH, tập huấn quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ, tăng cường tổ chức thông tin về các nội dung này trên hệ thống loa phát thanh xã, phường, thị trấn và truyền hình địa phương.

Tại hội nghị báo cáo triển khai quy trình mới về thu BHXH, BHYT mới đây, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh khẳng định: Triển khai Quyết định số 595 nói chung và nhất là việc hoàn thiện công tác cấp mã số BHXH duy nhất cho người tham gia bảo hiểm là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chất then chốt, quyết định hiệu quả của toàn ngành trong công tác cải cách hành chính, tiến tới chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa bộ máy quản lý chính sách. Vì vậy, BHXH Việt Nam và các đơn vị liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Việc bổ sung, rà soát, cập nhật dữ liệu phải được tập trung triển khai hiệu quả, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ và tiến độ của các bên liên quan nhằm bảo đảm tính chính xác của thông tin, dữ liệu khi thu thập để cơ quan BHXH chuẩn hóa cấp mã số BHXH.

Với quy trình mới theo Quyết định 595, việc cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin thực hiện ngay trong ngày, thay đổi thông tin thì không quá ba ngày; việc cấp sổ BHXH rút ngắn thời gian từ 20 ngày, cấp thẻ BHYT từ bảy ngày xuống còn chung năm ngày, riêng đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá hai ngày.
Nguồn: theo báo Nhân Dân