Hướng dẫn tra cứu thời hạn của thẻ Bảo hiểm y tế

Hiện nay trên các thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ ghi thông tin “Giá trị sử dụng từ ngày ….” (Đây là ngày bắt đầu tính hiệu lực của thẻ) chứ không ghi “Đến ngày” để người sử dụng thẻ biết được thẻ khi nào hết hạn.
Nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện tra cứu thẻ của mình khi nào hết hạn như sau:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT

Bước 2:Nhập thông tin trên thẻ BHYT vào, bao gồm:
  1. Mã thẻ:
  2. Họ tên:
  3. Ngày/năm sinh: 
Bước 3: Bấm vào ô vuông bên trái dòng Tôi không phải là người máy
Bước 4: Bấm nút Tra cứu
Bước 5: Xem thông tin thời hạn thẻ, quyền lợi của thẻ