» Bảo Hiểm Y Tế

Năm học mới, mức đóng BHYT HS-SV là bao nhiêu?

Theo mức lương cơ sở mới, mức đóng BHYT của học sinh - sinh viên trong năm học 2019-2020 cũng có sự thay đổi


Học sinh - sinh viên là nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT 30%
Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy hiện cả nước có khoảng 17 triệu học sinh - sinh viên (HS-SV) tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 95,3%; trong đó có 12,4 triệu HS-SV tham gia BHYT tại nhà trường và 4,6 triệu HS-SV tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng như người nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công và thân nhân công an, quân nhân…
Đọc tiếp

Hướng dẫn tra cứu thời hạn của thẻ Bảo hiểm y tế

Hiện nay trên các thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ ghi thông tin “Giá trị sử dụng từ ngày ….” (Đây là ngày bắt đầu tính hiệu lực của thẻ) chứ không ghi “Đến ngày” để người sử dụng thẻ biết được thẻ khi nào hết hạn.
Nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện tra cứu thẻ của mình khi nào hết hạn như sau: Đọc tiếp

Cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số định danh cá nhân: Quyền lợi của người tham gia BHYT có bị ảnh hưởng?

13 813
0
Từ 1/9/2017 trở đi, người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) trên toàn quốc sẽ được cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ gồm 15 ký tự, trong đó, 10 ký tự cuối là mã số định danh cá nhân.
Đọc tiếp

Cấp mã định danh cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bắt đầu từ ngày 01/8/2017, mỗi người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp một mã số BHXH duy nhất và mã số định danh này sẽ theo họ suốt cả cuộc đời. Sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan quản lý và cả người tham gia, đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung trên toàn quốc của ngành BHXH. Đọc tiếp