Banner bên trái
Banner bên phải
slider
Tuyển sinh mới nhất
» Văn bản pháp luật

Các chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Author: admin at 19-07-2017, 14:39
Các chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2007 đến 2020

Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Author: admin at 30-11-2015, 23:19
Kính gửi Các Phòng chức năng - Khoa chuyên môn!

 - Căn cứ các văn bản hiện hành, Phòng tổ chức gửi hướng dẫn đánh giá VC-GV-NLĐ năm 2015.
1/  BIểu mẫu đánh giá và phân loại viên chức năm 2015 đã gửi để các phòng - khoa gửi đến giáo viên, nhân viên tự đánh giá.
  * Lưu ý: Trong biểu mẫu có ghi chức danh nghề nghiệp và hạng chức danh nghề nghiệp, thực hiện theo thông tư liên tịch số 23 của Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ: 
    + Giáo viên đã bổ nhiệm ngạch 15.113: hạng chức danh nghề nghiệp - hạng III.
     + các giáo viên hợp đồng và viên chức, nhân viên trình độ đại học tương đương viên chức A1, hạng chức danh nghề nghiệp - hạng III.
     + Đối với viên chức, nhân viên chưa đạt trình độ tương đương A1 - hạng chức danh nghề nghiệp - hạng IV.
2/ Biểu mẫu báo cáo sáng kiến năm 2015 có khác so với các năm trước, phòng tổ chức gửi biểu mẫu kèm theo./.

Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Author: admin at 23-11-2015, 16:51
Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ