Giới thiệu ngành Ứng dụng CNC chăn nuôi heo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ứng dụng CNC chăn nuôi heo

NGHỀ : Ứng dụng CNC trong chăn nuôi Heo sinh sản 
Địa điểm : Tân Thạnh Đông 
Khai giảng : 6/6/2024
Hình ảnh :

Thông Tin Cá Nhân

Vui lòng nhập họ tên

Vui lòng nhập lại số điện thoại

Vui lòng nhập lại ngày sinh

Vui lòng nhập lại Email

Vui lòng nhập lại địa chỉ

Thông Tin Đăng Ký Xét Tuyển

Vui lòng chọn lại hệ đào tạo

Vui lòng chọn lại ngành đào tạo

Thông Tin Liên Hệ Tư Vấn