Đào Tạo » page 3 » Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nông Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
Banner bên trái
Banner bên phải
» » page 3

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 1 - 2016 và nhận đơn phúc khảo

Author: admin at 24-02-2016, 15:30

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp cuối khóa của các lớp CNTY 38A, CNTY 38B

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2016

Author: admin at 26-01-2016, 16:32
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2016

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp đợt 1 - 2016

Author: admin at 15-12-2015, 13:52
Phòng Đào Tạo thông báo Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp đợt 1 - 2016 dành cho các lớp Chăn nuôi thú y 38A và Chăn nuôi thú y 38B

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 2 - 2015 và thời gian nhận bằng tốt nghiệp đợt 2

Author: admin at 16-11-2015, 23:44

Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp đợt 2 - 2015 và thời gian về tham dự lễ nhận bằng tốt nghiệp

Công bố điểm phúc khảo môn chính trị tốt nghiệp đợt 2 - 2015

Author: admin at 16-11-2015, 23:29

Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh đã làm đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp môn Chính Trị về kết quả

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 2 - 2015 và nhận đơn phúc khảo

Author: admin at 27-10-2015, 22:23

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp cuối khóa 2013 - 2015 (đợt 2)

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi


Prev Next
Go to Top