Banner bên trái
Banner bên phải
» » page 3

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 3 - 2016

Author: admin at 23-09-2016, 15:44
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 3 - 2016, danh sách học sinh KHÔNG được dự thi tốt nghiệp đợt 3 - 2016

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp TCCN chính quy năm 2016 (đợt 3)

Author: admin at 15-09-2016, 15:26
Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2016 (đợt 3)

Công bố điểm phúc khảo môn chính trị tốt nghiệp đợt 2 - 2016

Author: admin at 2-08-2016, 13:46
Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh đã làm đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp môn Chính Trị về kết quả chấm phúc khảo

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 2 - 2016 và nhận đơn phúc khảo

Author: admin at 20-07-2016, 20:29

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp cuối khóa của các lớp CNTY 38C, CNTY 38D, CNTY 38E, CNTY 38F, QLĐĐ 16A, TT-BVTV 04

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2016

Author: admin at 24-06-2016, 09:04
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2016, danh sách học sinh KHÔNG được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2016

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2016 (đợt 2)

Author: admin at 8-06-2016, 08:15
Phòng Đào Tạo thông báo lịch ôn thi và lịch thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2016 (đợt 2)

Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp và không tốt nghiệp đợt 1 - 2016 và tổ chức lễ tốt nghiệp

Author: admin at 3-03-2016, 14:15
Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh lớp CNTY 38A, CNTY 38B và các em học sinh các khóa trước thi lại tốt nghiệp về kết quả xét tốt nghiệp và thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1 - 2016

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 1 - 2016 và nhận đơn phúc khảo

Author: admin at 24-02-2016, 15:30

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp cuối khóa của các lớp CNTY 38A, CNTY 38B

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2016

Author: admin at 26-01-2016, 16:32
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2016

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp đợt 1 - 2016

Author: admin at 15-12-2015, 13:52
Phòng Đào Tạo thông báo Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp đợt 1 - 2016 dành cho các lớp Chăn nuôi thú y 38A và Chăn nuôi thú y 38B