Banner bên trái
Banner bên phải
» » page 2

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp TCCN chính quy năm 2017 (đợt 3)

Author: admin at 7-09-2017, 09:04
Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2017 (đợt 3)

Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp và không tốt nghiệp đợt 2 - 2017

Author: admin at 11-08-2017, 07:18
Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh kết quả xét tốt nghiệp và thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 2 - 2017

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 2 - 2017 và nhận đơn phúc khảo

Author: admin at 19-07-2017, 13:44

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp đợt 2 - 2017

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2017

Author: admin at 21-06-2017, 14:20
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2017, danh sách học sinh KHÔNG được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2017

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 1 - 2017 và nhận đơn phúc khảo

Author: admin at 10-02-2017, 10:05

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp đợt 1 - 2017

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông đại học ngành Thú y - ĐH Trà Vinh

Author: admin at 26-01-2017, 08:15
Phòng Đào Tạo công bố Danh sách điểm thi và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học ngành Thú y, hệ vừa làm vừa học của Đại học Trà Vinh

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2017

Author: admin at 9-01-2017, 14:58
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2017, danh sách học sinh KHÔNG được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2017

Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp và không tốt nghiệp đợt 3 - 2016 và tổ chức lễ tốt nghiệp

Author: admin at 2-11-2016, 20:14
Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh kết quả xét tốt nghiệp và thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 3 - 2016

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 3 - 2016 và nhận đơn phúc khảo

Author: admin at 19-10-2016, 12:18

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp đợt 3 - 2016

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi