Banner bên trái
Banner bên phải
slider
Tuyển sinh mới nhất
» » Trang 2

Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp và không tốt nghiệp đợt 1 - 2018

Author: admin at 26-06-2018, 10:57
Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh kết quả xét tốt nghiệp và thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1 - 2018

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2018

Author: admin at 28-05-2018, 16:55
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2018

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chính quy năm 2018 (đợt 1)

Author: admin at 8-05-2018, 14:33
Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chính quy năm 2018 (đợt 1)

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 3 - 2017 và nhận đơn phúc khảo

Author: admin at 13-10-2017, 22:18

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp đợt 3 - 2017

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 3 - 2017

Author: admin at 19-09-2017, 08:35
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 3 - 2017

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp TCCN chính quy năm 2017 (đợt 3)

Author: admin at 7-09-2017, 09:04
Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2017 (đợt 3)

Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp và không tốt nghiệp đợt 2 - 2017

Author: admin at 11-08-2017, 07:18
Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh kết quả xét tốt nghiệp và thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 2 - 2017

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 2 - 2017 và nhận đơn phúc khảo

Author: admin at 19-07-2017, 13:44

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp đợt 2 - 2017

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2017

Author: admin at 21-06-2017, 14:20
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2017, danh sách học sinh KHÔNG được dự thi tốt nghiệp đợt 2 - 2017