Công bố điểm phúc khảo môn chính trị tốt nghiệp đợt 2 - 2015 » Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nông Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
Banner bên trái
Banner bên phải
» » Công bố điểm phúc khảo môn chính trị tốt nghiệp đợt 2 - 2015

Công bố điểm phúc khảo môn chính trị tốt nghiệp đợt 2 - 2015

Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh đã làm đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp môn Chính Trị về kết quả

 

Tải file: diem-phuc-khao-chinh-tri-dot-2.pdf [0 b] (Count: 95)