Banner bên trái
Banner bên phải
slider
Tuyển sinh mới nhất
» » Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp TCCN chính quy năm 2017 (đợt 3)

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp TCCN chính quy năm 2017 (đợt 3)

7-09-2017, 09:04
In trang
I. ÔN THI:
-Chính trị: 7h30 ngày 11/9/2017 tại HTB CS2 (Quận 9) GV ôn thi: Th. Bùi Thanh Hùng.
-Thực hành nghề: 7h30 ngày 12/9/2017 tại Trại TN CS2 (Quận 9) GV ôn thi: Th. Thư.
-Thực hành nghề: 13h30 ngày 12/9/2017 tại Trại TN CS2 (Quận 9) GV ôn thi: Th. Hiếu.
-LTTH: 7h30 ngày 13/9/2017 tại HTB CS2 (Quận 9) GV ôn thi: Cô Hồng Loan.
II. THI TỐT NGHIỆP: Từ ngày 22/9/2017 đến ngày 23/9/2017
 
Ngày thi
Thời gian Lớp Môn thi Hình thức thi Địa điểm
CS2 (Q.9)
Ghi chú
22/9/2017 (Thứ 6) 7h30 CNTY40 Giáo dục chính trị Viết P.A1 30 HS
CNTY40 + HS thi lại TN P.A2 30 HS
HS thi lại TN P.A3 25 HS
HS khóa 2015- 2017 trả nợ môn thi lần 1 P.A4 30 HS
22/9/2017 (Thứ 6) 13h00 CNTY 40 Lý Thuyết Tổng Hợp Trắc Nghiệm P.A1 30 HS
CNTY40 + HS thi lại TN P.A2 28 HS
HS khóa 2015- 2017 trả nợ môn thi lần 1 P.A3 30 HS
23/9/2017 (Thứ 7) Ca 1:7h30 CNTY 40 Thực hành nghề Thực hành Trại thực nghiệm chăn nuôi 42 HS
Ca 2:9h00 HS khóa 2015- 2017 trả nợ môn thi lần 1 và HS thi lại TN 78 HS
 
* Giám sát kỳ thi:    
- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng Công tác học sinh
- Ông Bùi Thanh Hùng - Trưởng Phòng đào tạo
- Bà Lưu Thị Bích Thủy - Trưởng ban thanh tra giáo dục
* Chỉ đạo kỳ thi: Bà Bùi Thị Lưu Ly - Hiệu trưởng