Banner bên trái
Banner bên phải
slider
Tuyển sinh mới nhất
» » Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 1 - 2017 và nhận đơn phúc khảo

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 1 - 2017 và nhận đơn phúc khảo

I. DANH SÁCH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN

  1. Chính Trị: ct.pdf [0 b] (Count: 114)
  2. Lý thuyết tổng hợp: ltth.pdf [0 b] (Count: 98)
  3. Thực hành nghề: thn.pdf [0 b] (Count: 70)

II. THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

    

THÔNG BÁO
V/v xin phúc khảo điểm thi tốt nghiệp

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế  đào tạo Trung cấp Chuyên nghiệp theo đó tại mục 2, khoản d,  Điều 22, học sinh có quyền làm đơn xin phúc khảo về điểm thi tốt nghiệp đối với những môn thi viết ( tự luận );
Trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp Tp.Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO
Học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp bậc TCCN hệ chính quy năm 2017 (đợt 1) từ ngày 13/1/2017 đến 14/1/2017  được phép làm đơn xin phúc khảo môn thi tốt nghiệp Giáo dục chính trị sau 4 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp.
Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp.Hồ Chí Minh sẽ nhận đơn xin phúc khảo điểm thi tốt nghiệp môn Giáo dục Chính trị từ ngày 07/02/2017 đến hết ngày 10/02/2017.
Sau ngày 10/02/2017, mọi thắc mắc khiếu nại về điểm thi tốt nghiệp môn Chính trị nhà trường sẽ không giải quyết.
Nay trường thông báo để học sinh được biết.