Banner bên trái
Banner bên phải
» » Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2016 (đợt 2)

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2016 (đợt 2)

8-06-2016, 08:15
In trang
I. ÔN THI TỐT NGHIỆP: theo Thời khóa biểu học kỳ 2  2015 - 2016
II THI TỐT NGHIỆP: Từ ngày 30/06/2016 đến ngày 01/07/2016

Ngày thi Thời gian Lớp Môn thi Hình thức thi Địa điểm
CS2 (Q.9)
Ghi chú
30/06/2016 (Thứ 5) 7h30 CNTY
38CDEF
GD Chính trị Viết P.A1  
P.A2  
P.A3  
P.A4  
P.B1  
P.B2  
TT-BVTV 4 P.B3  
QLĐĐ 16A P.B4  
30/06/2016 (Thứ 5) 13h00 CNTY
38CDEF
Lý thuyết tổng hợp Trắc nghiệm P.A1  
P.A2  
P.A3  
P.A4  
P.B1  
P.B2  
TT-BVTV 4 P.B3  
QLĐĐ 16A P.B4  
01/07/2016 (Thứ 6) 7h30 CNTY
38CDEF
Thực hành nghề Thực hành Trại TN
Chăn nuôi
 
7h30 TT-BVTV 4 Thực hành nghề Thực hành Vườn TN
TT-BVTV
 
7h30 QLĐĐ 16A Thực hành nghề Thực hành P.Vẽ & P.MT  
 
 
 


 * Giám sát kỳ thi:                    
    Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng Công tác học sinh                
    Ông Bùi Thanh Hùng - Trưởng Phòng đào tạo                
    Bà Lưu Thị Bích Thủy - Trưởng ban thanh tra giáo dục                
* Chỉ đạo kỳ thi: Ông Trần Trương Hà - Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo