Banner bên trái
Banner bên phải
»

Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp và không tốt nghiệp đợt 2 - 2018

Author: admin at 21-08-2018, 14:16

Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh kết quả xét tốt nghiệp và thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 2 - 2018

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 2 - 2018 và nhận đơn phúc khảo

Author: admin at 8-08-2018, 14:51

Phòng Đào Tạo thông báo:

 

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp đợt 2 - 2018
2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

CNTY 40 Đắk Lắk - KẾ HOẠCH ÔN THI, THI LẠI TỐT NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2018 VÀ TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP PHÁT BẰNG

Author: admin at 12-07-2018, 15:35
KẾ HOẠCH ÔN THI, THI LẠI TỐT NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2018
VÀ TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP PHÁT BẰNG
LỚP CNTY 40.ĐL
KHÓA HỌC 2016 – 2018

Lịch thi tốt nghiệp trung cấp chính quy năm 2018 (đợt 2)

Author: admin at 26-06-2018, 11:08
Kế hoạch thi tốt nghiệp trung cấp chính quy năm 2018 (đợt 2

Lịch thi tốt nghiệp  trung cấp chính quy năm 2018 (đợt 2)

 

)

Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp và không tốt nghiệp đợt 1 - 2018

Author: admin at 26-06-2018, 10:57
Phòng Đào Tạo thông báo đến các học sinh kết quả xét tốt nghiệp và thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1 - 2018

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2018

Author: admin at 28-05-2018, 16:55
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 1 - 2018

Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chính quy năm 2018 (đợt 1)

Author: admin at 8-05-2018, 14:33
Kế hoạch ôn thi và thi tốt nghiệp trung cấp chính quy năm 2018 (đợt 1)

Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 3 - 2017 và nhận đơn phúc khảo

Author: admin at 13-10-2017, 22:18

Phòng Đào Tạo thông báo:

1. Công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp đợt 3 - 2017

2. Nhận đơn xin phúc khảo điểm thi

Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 3 - 2017

Author: admin at 19-09-2017, 08:35
Phòng Đào Tạo công bố danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp đợt 3 - 2017

Prev Next
Go to Top